Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

Już po raz drugi w Suchym Lesie spotkali się przedstawiciele tzw. gmin poligonowych. Wczoraj 13 grudnia w stolicy gminy odbyła się konferencja pn.: „Problemy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mających na swoim obszarze tereny wojskowe”.

Gospodarzem wydarzenia był Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, którego zaproszenie do wspólnej dyskusji przyjęli: Janusz Garbacz – Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Nasze Poligony, Krzysztof Czerwiński – Burmistrz Drawska Pomorskiego, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Nasze Poligony, Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca, Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz, Piotr Woszczyk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki, Adam Jaśkiewicz – Zastępca Wójta Gminy Słupsk, Danuta Michalak – Sekretarz Gminy Żagań, Agnieszka Katarzyńska-Mazur – Skarbnik Kalisza Pomorskiego, Dorota Bałukonis – Skarbnik Gminy Postomino, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tomasz Powroźnik, Przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Poznaniu – Paula Krawczyk z Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej,  Dr hab. Maciej Kruś – radca prawny,  Marcin Kołodziejczak – Sekretarz Gminy Suchy Las, Monika Wojtaszewska – Skarbnik Gminy Suchy Las, Członek Zarządu Stowarzyszenia Nasze Poligony, Radosław Banaszak – Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Naukowców i Praktyków GEOFORUM, Anna Ankiewicz – radna Gminy Suchy Las, Pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las.

Na konferencji omówione zostały kwestie związane z wpływem na działalność samorządu terytorialnego terenów wojskowych, rozumianych w szczególności jako tereny zamknięte, przeznaczone do szkolenia wojsk oraz bazy wojskowe. Celem spotkania była również wymiana doświadczeń i dyskusja nad związanymi z tym tematem wyzwaniami i szansami rozwojowymi dla jednostek samorządu terytorialnego.

wydrukuj wydrukuj