Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Suchy Las.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las w Biurze Obsługi Interesanta lub w Biurze Kadr i Płac, pok. A17, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, w terminie do 10 lutego 2023 r.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

wydrukuj wydrukuj