Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzecz zaprasza mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki umożliwią dostosowanie działań Stowarzyszenia do potrzeb mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD.

Ankieta dotyczy opinii na temat warunków życia w gminach członkowskich. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

wydrukuj wydrukuj