Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.21.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  ich wypoczynku oraz ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Tytuł zadania publicznego:  Integracja dzieci i młodzieży oraz ich rodzin społeczności wędkarskiej Gminy Suchy Las, w ramach udziału w Towarzyskich Zawodach Wędkarskich z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Promowanie bogactwa przyrodniczego obszaru Natura 2000.

Nazwa oferenta: Wojkowe Stowarzyszenie Wędkarskie „Czata Biedrusko”, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko.

Termin realizacji zadania: 01.06.2023 r. – 10.06.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 2500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 25.05.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj