Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.23.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta:
Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter”, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.

Termin realizacji zadania: 31.07.2023 r. – 04.08.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 26.05.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).


Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.22.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las-miejscowość Biedrusko.

Nazwa oferenta: Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe  „Fighter”, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.

Termin realizacji zadania: 14.08.2023 r. – 18.08.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 26.05.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj