Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.26.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Chludowie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo.

Termin realizacji zadania: 07.08.2023 r. – 11.08.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 29.05.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).


Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.25.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta:
Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las.

Termin realizacji zadania: 21.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 29.05.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj