Widok na laptopa z wyświetlonym przebiegiem sesji Rady Gminy Suchy Las. W tle radni.

Wczoraj w sali sesyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 -2029.

Radę Gminy Suchy Las kadencji 2024-2029 będzie tworzyć 15 radnych: Radosław Banaszak, Andrzej Bartkowiak, Kacper Czaczyk, Jarosław Dudkiewicz, Michał Dziedzic, Leszek Gralak, Krzysztof Łączkowski, Joanna Pągowska, Wiesława Prycińska, Joanna Radzięda, Robert Rozwadowski, Sylwia Sawińska, Grzegorz Słowiński, Małgorzata Weymann, Michał Wojtyna.

IMG 2242 scaled - Inauguracyjna sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 - 2029

Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny – Andrzej Bartkowiak.

Podczas sesji Anna Wieland, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych i wójta. Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie podczas sesji złożył także Wójt Gminy Grzegorz Wojtera.

IMG 2266 scaled - Inauguracyjna sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 - 2029

Wybrano przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las, którym została Joanna Pągowska. Funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy będzie pełnił Radosław Banaszak.

Radni nowej kadencji podjęli również pierwsze uchwały, m.in.: w sprawie określenia ilości komisji stałych Rady Gminy i ich liczebności.

Powołano następujące komisje Rady Gminy, na których czele staną:

  • Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jarosław Dudkiewicz,
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Krzysztof Łączkowski,
  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – przewodniczący Joanna Radzięda,
  • Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczący Sylwia Sawińska,
  • Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych – przewodniczący Kacper Czaczyk.
wydrukuj wydrukuj