Mapa gminy z naniesionymi terminami zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach.
09 maja - 1

W związku z upływem 5-letniej kadencji organów wykonawczych i wspomagających jednostek pomocniczych, Rada Gminy Suchy Las w drodze uchwały zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli następujących jednostek pomocniczych: osiedla – Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las, Złotniki – Osiedle; sołectwa – Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki – Wieś.

Wybory nie zostaną przeprowadzone w dwóch jednostkach pomocniczych – sołectwie Jelonek oraz osiedlu Suchy Las – Wschód, bowiem w tych jednostkach kadencja obecnych organów wykonawczych kończy się w 2027 roku.

Terminy zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych:

Zielątkowo

09.05.2024, godz. 18.00
świetlica osiedlowa, ul. Kręta 1

Chludowo

10.05.2024, godz. 18.00
Filia Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna „Stary Bar”, ul. Poznańska 11

Os. Grzybowe

13.05.2024, godz. 18.00
świetlica osiedlowa, plac Grzybowy 16

Złotniki – Wieś

15.05.2024, godz. 18.00
świetlica wiejska, ul. Słoneczna 20

Złotkowo

16.05.2024, godz. 18.00
świetlica osiedlowa, ul. Złota 15 A

Suchy Las

20.05.2024, godz. 18.00
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, ul. Szkolna 16

Biedrusko

21.05.2024, godz. 18.00
Dom Osiedlowy, ul. Zjednoczenia 4

Golęczewo

27.05.2024, godz. 18.30
świetlica wiejska, ul. Dworcowa 61 A

Złotniki – Osiedle

28.05.2024, godz. 18.00
świetlica osiedlowa, ul. Żukowa 14

wydrukuj wydrukuj