Grafika.
  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.11.2024

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego:  Półkolonie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 29.07.-02.08.2024.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Integracji Europejskiej – Aktywni, ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 01.07.2024-31.08.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 15.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.11.2024.

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta: Fundacja Hugo, ul. Turkusowa 25/4, 62-002 Złotniki.

Termin realizacji zadania: 08.07.2024-12.07.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 5 580,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 15.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.11.2024.

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Suchy Las na fali-animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży nad jeziorem (SUP wyprawy z Just4Fit).

Nazwa oferenta:
Fundacja Just4Fit, ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, 62-090 Rokietnica.

Termin realizacji zadania: 21.06.2024-18.09.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 15.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:  OS.526.11.2024.

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Obóz piłkarski dla dziewcząt i chłopców z Gminy Suchy Las w Ustroniu Morskim.

Nazwa oferenta: Klub Sportowy Olympique Poznań, ul. Epicka 35, 60-461 Poznań.

Termin realizacji zadania: 18.08.2024-23.08.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 15.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.11.2024.

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 26.08.-30.08.2024.

Nazwa oferenta:

Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las.

Termin realizacji zadania: 01.08.2024-30.09.2024.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 15.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj