Na zdjęciu kolorowe koperty
  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty
OS.526.11.2024

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego:   
Zakręcone wakacje-półkolonie sportowo-artystyczne.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Breaking, ul. Górczyńska 20/6B, 60-132 Poznań

Termin realizacji zadania:
21.06.2024-24.08.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:
9 965,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 16.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

  • Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty
OS.526.11.2024

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego   
Aktywne Wakacje-zajęcia z samoobrony.

Nazwa oferenta:
Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec

Termin realizacji zadania:
21.06.2024-31.08.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:
7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 16.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj