badania

Tylko do 15 maja br. można składać oferty na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”.

W ramach Programu planowane są następujące działania:

  1. szkolenie personelu medycznego,
  2. działania informacyjno-edukacyjne,
  3. ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
  4. pomiar gęstości kości za pomocą DXA,
  5. lekarska wizyta podsumowująca.

Szczegóły konkursu ofert dostępne są w informacji o konkursie z dnia 25 kwietnia br.

wydrukuj wydrukuj