Grafika.

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty
OS.526.13.2024

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego   
Kolejka NKD podczas Dni Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta:
Nadwarciańska Kolej Drezynowa, ul. Obrzycka 31, 64-600 Oborniki

Termin realizacji zadania:
06.06.2024-30.06.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:
3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 23.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj