LARG

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca br. stanowisko Prezesa Zarządu Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. objął Pan Wojciech Ptak.

Pan Wojciech Ptak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), a także posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. Od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą, a od przeszło 15 lat współprowadzi spółki prawa handlowego. W trakcie działalności zawodowej wnioskował, realizował, koordynował, monitorował i rozliczał ponad 200 projektów dla sektora administracji i biznesu, jak również  dla organizacji pozarządowych. Jego wieloletnia współpraca z różnymi jednostkami samorządu terytorialnego sprawia, że potrafi rozumieć zarówno możliwości oraz potrzeby, jak i ograniczenia tego sektora.

Serdecznie gratulujemy Panu Wojciechowi Ptakowi objęcia wskazanej funkcji oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz Gminy Suchy Las.

Jednocześnie bardzo dziękujemy ustępującemu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Gerardowi Masłowskiemu za wkład i zaangażowanie w dotychczasowy rozwój Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.

wydrukuj wydrukuj