Dziękujemy za liczny udział w wyborach europejskich

Szanowni Państwo, Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Suchy Las,

w niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbyły się w Polsce i na terenie Unii Europejskiej wybory do Parlamentu Europejskiego. W RP wybieraliśmy 53 europarlamentarzystów.

Frekwencja w Naszej Gminie po raz kolejny była bardzo wysoka i wyniosła 57,29%. Wspaniałą wiadomością jest fakt, że była to najwyższa frekwencja spośród wszystkich gmin całego województwa wielkopolskiego. Gmina Suchy Las uzyskała najlepszy wynik frekwencyjny spośród 230 gmin i miast na prawach powiatu wchodzących w skład Wielkopolski.

Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za, kolejny już raz w ostatnich latach, tak liczny udział w wyborach, a także pogratulować osiągnięcia rekordu frekwencyjnego w województwie wielkopolskim.  Wysokie wyniki Naszego zaangażowania wyborczego w te wybory świadczą nie tylko o dojrzałość obywatelskiej Naszej społeczności, ale również o silnym przywiązaniu do wartości związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Tradycyjnie szczególne podziękowania kieruję do osób zasiadających w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Naszej Gminie, bez których zaangażowania i pracowitości nie byłaby możliwa profesjonalna organizacja wyborów.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj