Tytuł naboru, w tle mur z cegły
Celem naboru wniosków jest wyłonienie i dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2023 roku. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: ustawą o samorządzie województwa, ustawą o ochronie… Czytaj więcej Nabór wniosków na prace konserwatorskie
plakat z informacją o wpisie i schematem obiegu wody
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda. Wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.… Czytaj więcej Nabór wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda
logo GUS
Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji… Czytaj więcej Badanie budżetów gospodarstw domowych przez GUS
plakat - informacje z treści wpisu w obrazkiem anatomicznym człowieka
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 29.08.2023 w Centrum Medycznym Arterieart w Poznaniu na ul. Rakoniewickiej 23A. Program dobiega końca, jest to ostatnia szansa by się przebadać pod kątem tętniaka aorty w Poznaniu. Program… Czytaj więcej Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej
Głośnik namalowany na kartce.
Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2023 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1… Czytaj więcej OKO – działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku
Głośnik namalowany na kartce.
Suchy Las, dnia 03.08.2023r. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę: Nr oferty OS.526.34.2023 Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – aktywizacja i promocja KGW w Złotnikach
Tytuł imprezy i logotypy partnerów
Już w najbliższą sobotę spotkamy się na trasie wyścigu Tour de Pologne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o godz. 11:30  nastąpi zamknięcie trasy dla ruchu - etapu I – od startu do granicy powiatu wągrowieckiego. W gminie Suchy Las będzie kolorowo. Niech… Czytaj więcej Tour de Pologne w sobotę w gminie Suchy Las
Plakat Tour de Pologne ze sponsorami
Przekazujemy informacje o wyścigach towarzyszących 80. Tour de Pologne. W tym Tour de Pologne Amatorów w ramach memoriału Ryszarda Szurkowskiego oraz Tour de Pologne Junior w Memoriale Mariana Więckowskiego. Czytaj więcej Wyścigi towarzyszące 80. Tour de Pologne
Plakat z informacją zawartą we wpisie z mapką przejazdu.
W ostatnią sobotę lipca w gminie Suchy Las będziemy gościć uczestników międzynarodowego wyścigu Tour de Pologne. Z tej okazji planujemy przygotowanie stref kibica z miasteczkiem premii na terenie parkingu przy sucholeskim kościele i w Biedrusku.Zgodnie z porozumieniem z organizatorem wyścigu Lang Team, w Suchym Lesie planowane są dwie premie – lotna na ul.… Czytaj więcej Bądźmy razem na trasie wyścigu Tour de Pologne!
Plakat z zapowiedzią programu szczepień, na głównym planie leży rodzina - rodzina z chłopcem i dziewczynką
Powiat Poznański po raz piętnasty podjął decyzję o realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”.   W ramach Programu zostaną przeprowadzone szczepienia profilaktyczne szczepionką 9-walentną GARDASIL 9, zabezpieczającą przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanym przez typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58… Czytaj więcej Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)