ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu w miejscowości Chludowo w dniu 29-01-2021 r. w godzinach: 8:00 - 16:00: ul. Rynek, ul. Szkolna od 14 do 22, działki nr 497, 504/2. ul. Kościelna od 8 do 18 parzyste, 11, 15, 17, 30, 30a, działka nr 483.… Czytaj więcej Planowane wyłączenia prądu w Chludowie 29 stycznia
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas zimowego zgrupowania sportowego”. W dniu 22.12.2020 r. Uczniowski Klub Sportowy „DĄB” ul. Szkolna… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty UKS Dąb
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Propagowanie kultury fizycznej oraz wdrożenie nauczania zdalnego w związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19”. W dniu 17.12.2020 r. Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY  ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty TMS Suchary
Samorząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2021 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na kwotę 150 000,00 zł. W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań publicznych zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej spełniającej ważną rolę… Czytaj więcej Ogłoszenie OKO na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert (OKO) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2021 roku. Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24… Czytaj więcej OKO na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2021 roku
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert (OKO) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku. Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.… Czytaj więcej OKO na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku