Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt… Czytaj więcej OKO – ekologia, seniorzy, integracja
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Aktywna pewność siebie - zajęcia sportowe z elementami samoobronyNazwa oferenta: Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – zajęcia sportowe z elementami samoobrony
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Breaking School Battle vol. 9”- ogólnopolski turniej tańca sportowego BreakingNazwa oferenta: Stowarzyszenie Breaking, ul. Górczyńska 20,… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Breaking School Battle vol. 9
Na terenie gminy Suchy Las kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach od 5 lutego do 11 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00. Więcej informacji w poniższym obwieszczeniu. OBWIESZCZENIE_kwalifikacja wojskowa 2024 r.… Czytaj więcej Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Fucco
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór na przedstawicieli organizacji w komisji konkursowej do spraw wyboru ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony… Czytaj więcej Nabór na członków komisji OKO
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – AKRO FLY