Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las”. W dniu 23.03.2021 r. Klub Sportowy „TRI” Suchy Las  ul. Turkusowa 25/4, 62-002 Złotniki zwrócił… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty – KS TRI Suchy Las
Linie energetyczne na polu
w godzinach: 8:00 - 12:00 ul. Szkółkarska od nr 67 do nr 71 nieparzyste, od nr 73 do nr 94, nr 96, 98, działki nr 470/11, 470/15, 470/16, 470/17;  ul. Łozowa 37; ul. Platanowa 2;  ul. Stefana Stefańskiego działka nr 470/11. w godzinach: 8:00 - 15:00
Linie energetyczne na polu
w godzinach: 8:00 - 12:00 ul. Kościelna od nr 8 do nr 18 parzyste, nr 11, 17, 30, 30a, przedszkole;ul. Łąkowa nr 17, 19, 19a, działki nr 417/10, 417/19;ul. Szkolna od nr 14 do nr 22, działki nr 496/5, 504/2;ul. Łagiewnicka nr 1, 2. ul. Rynek. Czytaj więcej Przerwa w dostawie prądu w Chludowie 11 marca
Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na… Czytaj więcej OKO na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach UMWW
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz… Czytaj więcej Ogłoszenie rozstrzygnięcia OKO 2021