Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży – wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie Suchy Las pod nazwą: „Organizacja półkolonii w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las”. W dniu 31.05.2021 r. Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty na organizację półkolonii przez FIGHTERA
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Doposażenie Orkiestry w instrument muzyczny – trąbkę „C” firmy Yamacha model 8445 GS”. W dniu 13.05.2021 r. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Poznańska 11, 62-001 Chludowo zwróciło… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty “Doposażenie Orkiestry w instrument muzyczny”
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „20-lecie Teatru Bez Granic”. W dniu 10.05.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo zwrócił się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem o… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty “20-lecie Teatru Bez Granic”
Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego – tryb tzw. małych konkursów (grantów). Zadania polegać będą na organizacji półkolonii w okresie ferii szkolnych… Czytaj więcej Zaproszenie do składania ofert na organizację półkolonii
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las”. W dniu 23.03.2021 r. Klub Sportowy „TRI” Suchy Las  ul. Turkusowa 25/4, 62-002 Złotniki zwrócił… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty – KS TRI Suchy Las