Wójt Gminy Suchy Las ogłasza 4 kolejne otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2020 roku orazz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie… Czytaj więcej Ogłoszenie czterech OKO – KULTURA (3) i SPORT (1) na 2020 r.
w godzinach: 08:00 - 14:00 gm. Suchy Las miejscowości Złotkowo ul. Obornicka 1, działki nr 67/7, 69/31. ul. Południowa działka nr 67/6. ul. Zachodnia. ul. Bolesława Prusa. ul. Mikołaja Reja. ul. Jana Kochanowskiego 21. Czytaj więcej Wyłączenia prądu Złotkowo 11.02
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „4 Pory Roku w Kajaku - Wiosna, Lato”. Dokumenty do pobrania: Oferta realizacji zadania 4 Pory Roku w Kajaku - Wiosna,… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. 4 Pory Roku w Kajaku – Wiosna, Lato
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania w gminie Suchy Las pod nazwą: „Skrzynia Dobrawy”. Dokumenty do pobrania: Oferta realizacji zadania pn. Skrzynia DOBRAWY (PDF, 388 KB)Pobierz Czytaj więcej Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. „Skrzynia Dobrawy”
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2020… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – SPORT I tura
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – KULTURA I tura
Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 67) zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2020 r. (niedziela) na terenie obwodu łowieckiego nr 117 odbędzie się polowanie zbiorowe na drapieżniki i ptactwo łowne. Polowanie rozpocznie… Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las w sprawie polowań zbiorowych
Wójt Gminy Suchy Las informuje o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2020 roku pod nazwą: "Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.". Pełna… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.”