Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam… Czytaj więcej Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – oferty
Grafika.
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Czytaj więcej Oferty realizacji zadań publicznych – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci… Czytaj więcej Oferty realizacji zadania publicznego – Wakacje letnie – FIGHTER
Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o… Czytaj więcej Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”. Szczegóły ogłoszenia w załączonych dokumentach: Ogłoszenie osteoporoza 24.04.2024 (DOCX, 48 KB)
AKRO FLY Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: „Letnie Wariacje” – organizacja… Czytaj więcej Oferty realizacji zadania publicznego – wypoczynek dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: 145-lecie linii kolejowej Poznań – Piła. Pociąg JUBILAT Nazwa oferenta: Nadwarciańska Kolej Drezynowa, ul. Obrzycka 31, 64-600 Oborniki Termin realizacji zadania: 30.04.2024-27.07.2024 Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Pociąg JUBILAT
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: Integracja lokalnej społeczności OSP oraz integracja i edukacja wędkarska. Nazwa oferenta: Wojskowe… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – CZATA Biedrusko