Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „NAKRĘCENI 2”. W dniu 25.08.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” - ul. Łagiewnicka 32, 62-001 - Chludowo zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem o wsparcie… Czytaj więcej Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” – możliwość składania uwag do oferty
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art.… Czytaj więcej Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w Biedrusku
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Organizacja międzynarodowego seminarium aikido Sihihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las. W dniu 23.07.2021 r. Stowarzyszenie AIKIDO SHIN DOJO  os. Wichrowe Wzgórza nr 10/114, 1-674 Poznań wróciło się… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do zadania pn. “Organizacja międzynarodowego seminarium aikido”
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGOz dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego OBWIESZCZENIE-Kwalifikacja Wojskowa 2021 (PDF,237KB)Pobierz Czytaj więcej Kwalifikacja wojskowa – obwieszczenie
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą: Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie. W dniu 15.07.2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie  ul. Szkolna 1; 62-001 Chludowo zwróciło się do Wójta Gminy… Czytaj więcej Mozliwość składania uwag do zadania pn. “Prowadzenie działalności KGW w Chludowie”