Strategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030; wypełnij ankietę
Gmina Suchy Las przystępuje do kolejnego etapu prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021–2030. Następnym krokiem są badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Do tej pory Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przeprowadził wywiady pogłębione wśród lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Teraz oddajemy głos wszystkim mieszkańcom gminy z prośbą o przedstawienie… Czytaj więcej Twoje zdanie się liczy!
Poszukiwane stare zdjęcia i dokumenty, dwa zdjęcia przedstawiajace krzyże cmentarne, w prawym górnym rogu okulary i długopis leżące na książce
W związku z rozpoczęciem prac nad monografią cmentarza w Chojnicy, znajdującego się na terenie poligonu Biedrusko, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przechowywanych w domowych zasobach i archiwach starych zdjęć, dokumentów, zapisków, metryk itp., związanych z historią cmentarza i osób tam pochowanych. Materiały te będą stanowić cenne źródło informacji dla… Czytaj więcej Poszukiwane stare zdjęcia i dokumenty związane z Chojnicą
Kobieta trzymając w ręku konewkę podlewa rośliny
Działania w zakresie retencjonowania wody podejmowane są na różnych poziomach. Nas najbardziej interesuje, co gmina Suchy Las, jako jednostka samorządu terytorialnego robi w tym zakresie, jak również – czy mieszkańcy mogą na swoich nieruchomościach podejmować działania celem zatrzymania wody. O tych kwestiach piszemy w najbliższym wydaniu Gazety Sucholeskiej. Warto magazynować… Czytaj więcej Konkurs „Retencja wody”
Autobus stojący na przystanku, w tle ulica i zaparkowane auta
Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, uprawniających do poruszania się na… Czytaj więcej Bezpłatne przejazdy dla uczniów
covid19 stat 350x350 - Dane statystyczne COVID 19
W związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi sytuacji epidemicznej w gminie Suchy Las, uprzejmie informujemy, że aktualne dane statystyczne dotyczące liczby zachorowań w powiecie poznańskim i poszczególnych gminach publikowane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w PoznaniuZobacz informacje na stronie internetowej PSSE w Poznaniu Czytaj więcej Dane statystyczne COVID 19
Widok rąk na deszczu, które trzymają roślinę
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że od 1 lipca tego roku ruszył nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Beneficjenci Programu:Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny… Czytaj więcej Ruszył program „Moja Woda”
zapraszamy do transportowego raju
Polityka gminy Suchy Las odnośnie minimalnych stawek podatku od środków transportu pozostaje niezmieniona. 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Suchy Las po raz kolejny uchwaliła najniższe z możliwych stawki podatku od środków transportowych na rok 2020. To świetna wiadomość dla firm transportowych, zobligowanych do opłacania podatku od posiadanych pojazdów.