- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Warto wiedzieć

Gmina Suchy Las to ponad 17-tysięczna gmina wiejska o podmiejskim charakterze. Nowoczesna, dynamiczne rozwijająca się, ale też z bogatym dziedzictwem kulturowym i bardzo ciekawą historią.

Warto wiedzieć, że…