Aktualny cennik reklam, ceny netto + 23% VAT

Czarno-białe KolorKolor IV strona okładki
1 moduł 35 zł 59 zł 67,50 zł
2 moduły 70 zł 118 zł 135 zł
4 moduły 140 zł 236 zł 270 zł
6 modułów – 1/4 strony 180 zł 325 zł 325 zł
1/2 strony 360 zł 650 zł 750 zł
1 strona 720 zł 1300 zł 1500 zł

Wymiary modułów reklamowych

wymiarymodulow - Gazeta Sucholeska - Reklama

Zlecenie

wydrukuj wydrukuj