- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Mieszkańcy

Liczba ludności w gminie Suchy Las systematycznie wzrasta. Od 2004 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców o blisko 50%!

wykres pokazujący zameldowanych mieszkańców gminy Suchy Las w latach 2004-2019

Opis wykresu: Na wykresie przedstawiono zmianę liczby zameldowanych mieszkańców gminy Suchy Las w latach 2004-2019. W roku 2004 r. w gminie zameldowanych było 11353 osoby. Z każdym rokiem mieszkańców przybywało. W 2019 r. było ich już 17312.

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców gminy ogółem oraz w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy w latach 2004-2019 przedstawiono w zamieszczonym poniżej pliku pdf.

Liczba-mieszkańców-gminy-2019
[1]