- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Temat posiedzenia: dzierżawa pomieszczenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej.