- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Temat posiedzenia: opiniowanie budżetu 2022.