- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Sesja Rady Gminy Suchy Las

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia
23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30
w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XLIV/22 z dnia 24 marca 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Prostej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – część II.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Suchym Lesie oraz nadania jej statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 249/9 w obrębie Jelonek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 287/2 w obrębie Złotniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 179/7 w obrębie Suchy Las.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 23 w obrębie Biedrusko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 14. Informacje:
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm [1]DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.  W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.