- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Możliwość składania uwag do koncepcji budowy dróg na osiedlu Jesionowym w Biedrusku

Informujemy, że w zakładce Samorząd gminny –> Plany inwestycyjne zamieszczone zostały koncepcje projektowe budowy dróg na osiedlu Jesionowym w Biedrusku.

Zamieszczone koncepcje dotyczą budowy pełnej infrastruktury w ulicy Jesionowej, Borowikowej, Kurkowej, Podgrzybkowej, Truflowej, Maślakowej, Smardzowej, Rydzowej i Koźlakowej w Biedrusku.

Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi do 14.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] [1].