Inwestycje, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę

Suchy Las – przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej – przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej

Suchy Las – przebudowa ul. Stefańskiego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika

Suchy Las – budowa ul. Brzask

Suchy Las – budowa przedłużenia ul. Koźlarzowej

Jelonek – budowa ul. Św. Michała

Złotniki Osiedle – budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku ul. Radosna – ul. Pawłowicka

Złotniki os. Grzybowe – budowa ul. Pawiej

Inwestycje, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa

Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wodnej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej.

Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi w okresie od 18.06.2020 do 10.07.2020 r.. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].


Suchy Las – ul. Klonowa


Suchy Las – ul. Ogrodnicza i ul. Miodowa


Suchy Las – ul. Polna, ul. Ruczaj, ul. Źródlana, ul. Tarninowa


Suchy Las – ul. Stara Droga


Suchy Las – ul. Warsztatowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacjowa


Suchy Las – ul. Wodna, ul. Deszcz, ul. Strum, ul. Sucha, ul. Chmiel, ul. Zakole


Suchy Las – ul. Śliwkowa

Biedrusko – budowa dróg na osiedlu Jesionowym

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 14.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Suchy Las – budowa chodnika w ul. Łąkowej, Krętej i Pogodnej

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 31.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Suchy Las – przebudowa ulic Szkolnej, Sucholeskiej, Widłakowej, Rzemieślniczej, Szafirowej i Tęczowej 

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 28.08.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać na adres [email protected].

Koncepcja przebudowy ulic Szkolnej, Sucholeskiej, Widłakowej, Rzemieślniczej, Szafirowej i Tęczowej (PDF, 16,1 MB)

Inne inwestycje

wydrukuj wydrukuj