Inwestycje, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę

Inwestycje, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa

Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi w okresie od 18.06.2020 do 10.07.2020 r.. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].


Suchy Las – ul. Klonowa


Suchy Las – ul. Ogrodnicza i ul. Miodowa


Suchy Las – ul. Polna, ul. Ruczaj, ul. Źródlana, ul. Tarninowa


Suchy Las – ul. Stara Droga


Suchy Las – ul. Warsztatowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacjowa


Suchy Las – ul. Wodna, ul. Deszcz, ul. Strum, ul. Sucha, ul. Chmiel, ul. Zakole


Suchy Las – ul. Śliwkowa

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 14.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 31.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 28.08.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać na adres [email protected].

Koncepcja przebudowy ulic Szkolnej, Sucholeskiej, Widłakowej, Rzemieślniczej, Szafirowej i Tęczowej (PDF, 16,1 MB)

Inne inwestycje

Mapa stanu budowy drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej zamieszczamy plan orientacyjny i plany sytuacyjne przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 pozyskane z GDDKiA Oddział Poznań.

Plan orientacyjny

W grudniu 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik.

Do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji zostały złożone dwa warianty przebiegu drogi.

Wariant wynikowy – preferowany

Wariant 2 – alternatywny

wydrukuj wydrukuj