Inwestycje, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę

Suchy Las – przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej – przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej

Suchy Las – przebudowa ul. Stefańskiego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika

Suchy Las – budowa ul. Brzask

Suchy Las – budowa przedłużenia ul. Koźlarzowej

Jelonek – budowa ul. Św. Michała

Złotniki Osiedle – budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku ul. Radosna – ul. Pawłowicka

Złotniki os. Grzybowe – budowa ul. Pawiej

Inwestycje, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa

Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wodnej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej.

Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi w okresie od 18.06.2020 do 10.07.2020 r.. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].


Suchy Las – ul. Klonowa


Suchy Las – ul. Ogrodnicza i ul. Miodowa


Suchy Las – ul. Polna, ul. Ruczaj, ul. Źródlana, ul. Tarninowa


Suchy Las – ul. Stara Droga


Suchy Las – ul. Warsztatowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacjowa


Suchy Las – ul. Wodna, ul. Deszcz, ul. Strum, ul. Sucha, ul. Chmiel, ul. Zakole


Suchy Las – ul. Śliwkowa

Budowa dróg na osiedlu Jesionowym w Biedrusku

Do udostępnionej koncepcji można zgłaszać uwagi do 14.07.2020 r. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, poprzez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Inne inwestycje

wydrukuj wydrukuj