Gmina Suchy Las we współpracy z Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu przygotowała informator o różnych formach wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w gminie Suchy Las.

Obszary te dotyczą: pomocy finansowej oraz prawnej, dyskryminacji i diagnozy dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pomocy psychologicznej i rehabilitacji dziecka, edukacji dziecka, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, czasu wolnego, organizacji pozarządowych.

Informator jest częścią Modelu Zintegrowanego Pakietu Usług w Zakresie Wsparcia Rodzin Wychowujących Dziecko (Dzieci) Z Niepełnosprawnością opracowanego przez zespół projektowy dr Marek Przybylski i dr hab. Marzena Buchnat na zlecenie Wyższej  Szkoły Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań w ramach projektu: “Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością” o numerze POWR.04.03.00-00-0006/17. Każda z jednostek samorządu terytorialnego uzupełnia Informator we własnym zakresie wymaganymi informacjami.

Do pobrania:

wydrukuj wydrukuj