Turystyczna mapa Biedruska i okolic

Biedrusko turystycznie okladka mapy 171x350 - Mapy i przewodniki

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

Quest „Golęczewo – wieś wzorcowa”

Quest Goleczewo okladka 132x350 - Mapy i przewodniki

Trasa golęczewskiego questa prowadzi w taki sposób, że uczestnik zabawy poznaje niezwykłą historię krótkiego epizodu, kiedy Golęczewo zostało niemiecką wsią wzorcową. Zabudowa, jaka zachowała się do dzisiaj, nawiązuje do poszczególnych niemieckich landów. Sprowadzona tu ludność miała stanowić niemiecką samowystarczalną enklawę wśród polskiej społeczności. Trasa questu zaczyna się przy stacji kolejowej PKP w Golęczewie. Orientacyjny czas przejścia trasy trwa około godzinę.

W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzają do ostatniego punktu. Czeka tam na uczestnika zabawy skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci w miejscu na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy.

Autorami questu są panie Małgorzata Bartyńska i Dorota Polichnowska.

Mapa z trasami Nordic Walking – „Z kijami na Zielątkowskie lasy”

Trasy w Zielądkowie okladka mapy scaled 173x350 - Mapy i przewodniki

Publikacja opracowana przez: Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zielątkowie „Pieczona Pyra”. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

wydrukuj wydrukuj