Wizja składająca się z 9 filarów - ikonografika
Na czwartkowej sesji 29 września radni podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii rozwoju gminy. Tym samym, zakończona została procedura przygotowania dokumentu i strategia weszła w życie. Wygaszona została dotychczasowa strategia rozwoju. Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej  ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i… Czytaj więcej Rada Gminy Suchy Las uchwaliła Strategię rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030
Konsultacje projektu Strategii rozwoju w CKiBP. Przemawia Prof. Paweł Churski. Na publiczności m.in. wójt Grzegorz Wojtera i biorący udział w konsultacjach.
podstawa prawna: art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U.2021.1057 t.j.), Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października do 6 grudnia 2021 r.  Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono: - na stronie internetowej… Czytaj więcej Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030
dr Kołsut prezentuje projekt strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030 w sali CKiBP
W miniony piątek w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030. W spotkaniu można było wziąć udział również online za pomocą platformy ZOOM. Na spotkaniu obecny był wójt gminy Grzegorz Wojtera, członkowie zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii, radni,… Czytaj więcej Spotkanie już za nami, ale konsultacje projektu strategii wciąż trwają
Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030. Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji,… Czytaj więcej OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy
Tablet na stole z wyświetlonymi danymi i wykresami
Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las. Diagnoza została sporządzona w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i jest efektem badań i warsztatów przeprowadzonych z udziałem mieszkańców oraz analizy danych publikowanych przez różne publiczne i… Czytaj więcej Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las
Grupa 4 osób zespołu konsultacyjnego siedząca przy stole naprzeciw 2 kamer w sali konferencyjnej.
Z początkiem roku, od 12 do 21 stycznia odbyły się warsztaty konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030. Udział w nich wzięło 87 mieszkańców gminy. Część uczestniczyła w kilku spotkaniach, nie tylko dedykowanych dla ich miejscowości. Spotkaniom przewodniczył zastępca wójta gminy Marcin Buliński, występujący też w roli przewodniczącego… Czytaj więcej Warsztaty konsultacyjne za nami
Tablet na stole z wyświetlonymi danymi i wykresami
Drodzy Mieszkańcy, dobiega końca badanie ankietowe przeprowadzane online. Jeszcze tylko 9 dni będzie można wypełnić ankietę – do 25 października. Cieszy nas, że wypełniło ją już 210 osób. Zachęcamy jednak te osoby, które zapoznały się z formularzem, a jednak nie dokończyły wysyłki. Dotyczy to ponad 1000 osób. Przy takiej ilości wypełnień, reprezentacja wyniosłaby… Czytaj więcej Jeszcze kilka dni na wypełnienie ankiety strategicznej