Tablet na stole z wyświetlonymi danymi i wykresami
Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las. Diagnoza została sporządzona w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i jest efektem badań i warsztatów przeprowadzonych z udziałem mieszkańców oraz analizy danych publikowanych przez różne publiczne i… Czytaj więcej Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las
Grupa 4 osób zespołu konsultacyjnego siedząca przy stole naprzeciw 2 kamer w sali konferencyjnej.
Z początkiem roku, od 12 do 21 stycznia odbyły się warsztaty konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030. Udział w nich wzięło 87 mieszkańców gminy. Część uczestniczyła w kilku spotkaniach, nie tylko dedykowanych dla ich miejscowości. Spotkaniom przewodniczył zastępca wójta gminy Marcin Buliński, występujący też w roli przewodniczącego… Czytaj więcej Warsztaty konsultacyjne za nami
Tablet na stole z wyświetlonymi danymi i wykresami
Drodzy Mieszkańcy, dobiega końca badanie ankietowe przeprowadzane online. Jeszcze tylko 9 dni będzie można wypełnić ankietę – do 25 października. Cieszy nas, że wypełniło ją już 210 osób. Zachęcamy jednak te osoby, które zapoznały się z formularzem, a jednak nie dokończyły wysyłki. Dotyczy to ponad 1000 osób. Przy takiej ilości wypełnień, reprezentacja wyniosłaby… Czytaj więcej Jeszcze kilka dni na wypełnienie ankiety strategicznej
Sala konferencyjna z owalnym stołem z szeroko rozstawionymi krzesłami. Przy stole prezydialnym z-ca wójta i 5 osób. W tle ekran rzutnika z zieloną planszą.
14 września w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus  odbyło się spotkanie Zespołu ds. strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Dr Bartłomiej Kołsut z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zaprezentował wójtowi Grzegorzowi Wojterze, radnym i zespołowi strategicznemu diagnozę stanu gminy… Czytaj więcej Warsztat strategiczny
Strategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030; wypełnij ankietę
Gmina Suchy Las przystępuje do kolejnego etapu prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021–2030. Następnym krokiem są badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Do tej pory Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przeprowadził wywiady pogłębione wśród lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Teraz oddajemy głos wszystkim mieszkańcom gminy z prośbą o przedstawienie… Czytaj więcej Twoje zdanie się liczy!
Herb Gminy Suchy Las. Krzyż maltański na czerwonym tle z gałązką z liśćmi i żołędziami.
UCHWAŁA NR XVII/224/20 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030 - kliknij aby pobrać w BIP. Uchwała Nr XXIV/266/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2020 r.… Czytaj więcej Dokumenty dotyczące prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gminy Suchy Las na lata 2021-2030