Psy i koty pozujące na różowym tle.
Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów w wysokości 50% poniesionych kosztów.  Z dofinansowania mogą skorzystać tylko mieszkańcy gminy Suchy Las, w ilości maksymalnie 2 zwierząt rocznie. Dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w:
Pole, po którym jedzie ciągnik.
Przypominamy, że w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się pierwszy dyżur pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kolejne dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek w okresie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie (czas trwania dyżuru w zależności od potrzeb). Rolnicy mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy doradcy w… Czytaj więcej Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie – dyżury doradcy
Zalew z Biedrusku ze ścieżką i ławką na pierwszym planie.
ze spotkania odbytego w dniu 4 kwietnia 2024 r. z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko Panem Piotrem Szyszko. Tematem spotkania było określenie kierunków działań oraz zasad współpracy w zakresie poprawy warunków dla dostawy wód do zalewów w Biedrusku w rejonie zlewni Rowu Północnego oraz tzw. „Rowu Pstrągowego".
Grafika do tekstu, zawierająca najważniejsze informacje.
Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
ubrany w odzież ochronną człowiek trzyma w ręku płytę azbestową
Urząd Gminy Suchy Las informuje, że można już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych. Kto może… Czytaj więcej Likwidacja azbestu – ruszył nabór wniosków
Plakat zapraszający do udziału w konkursie.
Celem konkursu jest popularyzacja wśród mieszkańców gminy wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw pro natura w codziennym życiu. W okresie trwania konkursu, w pierwszy piątek każdego miesiąca, na profilu FB Gminy Suchy Las zostanie zamieszczonych 5 pytań związanych z ochroną środowiska. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej… Czytaj więcej W pierwszy piątek lutego rozpoczynamy konkurs „Kto pierwszy ten lepszy – o środowisku”
Logo konkursu.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Do udziału zapraszamy: w kategorii „Nauka” doktorów i doktorantów, w kategorii „Biznes” przedsiębiorców. Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i… Czytaj więcej Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030”
Na zdjęciu kaloryfer.
Wypełnij ankietę i otrzymaj dofinansowanie z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który jest skierowany do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą określić zapotrzebowanie w Gminie Suchy Las na program „Ciepłe Mieszkanie”. ANKIETĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 22.01.2024 r. Sposób… Czytaj więcej Wypełnij ankietę do programu „Ciepłe Mieszkanie”
Na zdjęciu zbliżenie na zlew z kranem w kuchni.
Aquanet S.A. informuje, że przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie została zatwierdzona nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków. Poniżej przedstawiamy Państwu nową taryfę cen Aquanet S.A. obowiązującą od 19 grudnia 2023 roku do 18 grudnia 2024 roku: Wysokość cen za dostarczoną wodę