Plakat informujący o Powszechnym Spisie Rolnym i możliwościach spisania się przez Interent lub telefonicznie. Na plakacie znajduje się troje uśmiechniętych ludzi, w których tle znajduje się pole ze zbożem. Na plakacie widnieje też logo GUS.
Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz, by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in.  użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał… Czytaj więcej Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?
Dwie osoby, siedzące na pufach rozmawiają z mężczyzną-konsultantem, który siedzi frontem do rozmówców holu CKiBP
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań. W dniu 29 września 2020 r. planowany jest dyżur konsultanta na terenie naszej Gminy. W godzinach 14.00 – 18.00, w świetlicy wiejskiej w Zielątkowie (znajdującej się przy… Czytaj więcej „Czyste powietrze” – konsultacje w Zielątkowie
Wspólne zdjęcie po podpisaniu protokołu odbioru zadania przedstawicieli gmin Suchy Las, Puszczykowo, Rokietnica z wykonawcą inwestycji
W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie odbyło się spotkanie, podsumowujące realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”. Swoje podpisy pod protokołem odbioru końcowego zamówienia złożyli partnerzy projektu (przedstawiciele gmin Rokietnica i Puszczykowo) oraz jego lider - gmina Suchy… Czytaj więcej OZE – projekt na finiszu
Konkurs charytatywny Aquanet "Nie bądź leszcz, chwytaj deszcz". Do wygrania 87 400 zł.
Aquanet S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Nie bądź leszcz, chwytaj deszcz", którego tematem przewodnim jest zagospodarowanie wód opadowych. Do konkursu należy zgłaszać pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej w domu, ogrodzie lub przestrzeni publicznej. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,… Czytaj więcej “Nie bądź leszcz, chwytaj deszcz” – Aquanet zaprasza do konkursu
kolektory słoneczne na dachu
Urząd Gminy Suchy Las wraz z firmą PROMAG serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców na spotkanie dotyczące dofinansowania ze środków niepublicznych na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:30 w Centrum Kultury… Czytaj więcej Spotkanie ws. dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne
Kobieta trzymając w ręku konewkę podlewa rośliny
Działania w zakresie retencjonowania wody podejmowane są na różnych poziomach. Nas najbardziej interesuje, co gmina Suchy Las, jako jednostka samorządu terytorialnego robi w tym zakresie, jak również – czy mieszkańcy mogą na swoich nieruchomościach podejmować działania celem zatrzymania wody. O tych kwestiach piszemy w najbliższym wydaniu Gazety Sucholeskiej. Warto magazynować… Czytaj więcej Konkurs „Retencja wody”
Grupa osób wypoczywająca nad wodą, jedna osoba skacze z pomostu, zmierzch
Zgodnie z komunikatem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 14 sierpnia br., część kąpielisk na terenie województwa wielkopolskiego nie nadaje się do kąpieli. W powiecie poznańskim zakaz kąpieli obowiązuje w następujących kąpieliskach: Kąpielisko Akwen Tropicana w OwińskachKąpielisko Malta na jeziorze MaltańskimKąpielisko Strzeszynek na jeziorze StrzeszyńskimKąpielisko Rusałka… Czytaj więcej Rusałka i Strzeszynek nadal z zakazem kąpieli
Zielona łąka z panelami słonecznymi
Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na… Czytaj więcej W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały
Dziecko i osoba dorosła w srtrojach pszczelarzy stoją przy ulach
UWAGA WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży informuje o możliwości udziału w „Programie poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej". Program ten dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę i  finansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.   Zainteresowane… Czytaj więcej Wsparcie finansowe dla pszczelarzy
Zbliżenie wędki w rękach wędkarza na tle jeziorka ze wzniesieniem
Uprzejmie informujemy, że organem wydającym karty wędkarskie dla mieszkańców gmin powiatu poznańskiego jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Sprawę można załatwić w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wszelkie informacje o formalnościach, których należy dopełnić, dostępne są na stronie BIP Starostwa Czytaj więcej Kartę wędkarską uzyskasz w Starostwie