Założenia heraldyczne herbu i weksylologiczne flagi opracował Tadeusz Jeziorowski. Wzory opisanych znaków wykonał znakomity grafik poznański Jerzy Bąk, twórca współczesnej wersji herbu miasta Poznania, uznanej za przykładową dla tego typu opracowań. W przyjętych znakach utrwalona została wspaniała przeszłość tej ziemi, świadectwo 600 lat związków z kawalerami maltańskimi. Oni zawsze pomagali innym. Te rycerskie związki zobowiązują.

Herb Gminy Suchy Las

Herb Gminy Suchy Las 204 KB - Symbole gminy

Herb Gminy Suchy Las wyobraża: w polu czerwonym krzyż maltański biały, pod nim ułomek czarnej gałęzi o żółtych końcach, z czterema żółtymi liśćmi dębu i dwoma żółtymi owocami (żołędziami). Biało-czerwone barwy są nam szczególnie bliskie ze względu na ich tożsamość z barwami narodowymi. Dodajmy do tego ich symbolikę, w takim zestawie oznaczającą odwagę, kiedy oddzielnie – biel (srebro) to czystość, uczciwość, a czerwień – służba ojczyźnie, a otrzymamy znakomite uzasadnienie dokonanego wyboru. Podobnie czerń ze złotem – to dostojeństwo i starożytność pochodzenia, gdy osobno – złoto to szlachetność i poważanie, czerń zaś – bogactwo i stateczność. Powiedzmy, że to piękne cechy współczesnych mieszkańców Gminy Suchy Las, symbolizowanych przez owoce dębu.

Flaga Gminy Suchy Las

FLAGA 1 - Symbole gminy

Zestaw barw odpowiada kolorystyce herbu. Podstawowa barwa płata to kolor żółty. W żółtym prostokącie flagi znajduje się czerwony trójkąt (symbol doskonałości) z białym krzyżem joannitów. Proporcje płata 5:8. Jeżeli wywiesimy razem obie flagi – państwową i gminną, to dla patrzącego na wprost, państwowa będzie na maszcie lewym, a gminna na prawym. Podobnie będzie z herbem Gminy – jeżeli wystąpi w towarzystwie herbu Rzeczypospolitej, zawsze zawiesimy go poniżej Orła Białego.

Logotyp Gminy Suchy Las

log foryou marg - Symbole gminy

Funkcjonuje od 2011 r. jako znak promocyjny gminy. Zestawienie błękitu i zieleni stwarza wrażenie świeżości i ekologiczności. Kolory te kojarzą się ze spokojem, przestrzenią, komfortem, a stąd niedaleko do nowoczesności i przedsiębiorczości. Hasło +FOR YOU oznacza, że żyje się tu po prostu dobrze.

Hejnał Gminy Suchy Las

Do pobrania:

wydrukuj wydrukuj