Zwolnienie z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

Uchwała nr XXIX/316/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. zwalnia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Szczegółowe zasady zwolnienia określone zostały w załączonej Uchwale.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, których przychody za rok 2020 w porównaniu do roku 2019 były niższe o co najmniej 50 procent.

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

Warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę:

  • w przypadku osób prawnych: korekty deklaracji na podatek od nieruchomości – formularz DN-1 z załącznikiem ZDN-2;
  • w przypadku osób fizycznych: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – formularz IN-1 z załącznikiem ZIN-2;
  • oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID -19, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy;
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2010 r., poz. 312 ze zm.)

Ważne! Przedsiębiorcy o zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się do 15 marca 2021 roku.

Formularze podatkowe

Podatek od środków transportu

Gmina Suchy Las od ponad 10 lat stosuje najniższe z możliwych podatki od środków transportowych!

Przewoźnik odnosi podwójną korzyść: przewidywalność kosztów oraz niższą wysokość poniesionych wydatków.

Jeśli firma nie posiada siedziby w gminie Suchy Las, może otworzyć oddział w systemie wirtualnego biura prowadzonego przez gminną spółkę Lokalna Agencję Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. (LARG). Posiadany adres w siedzibie spółki umożliwia rejestrację na terenie Gminy środków transportu, które objęte są minimalnymi stawkami podatkowymi.
Po zakończeniu procesu rejestracji oddziału, pojazdy ciężarowe objęte minimalnymi stawkami podatkowymi można rejestrować na terenie Gminy Suchy Las – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Obornicka 117
62-002 Suchy Las
tel. 661 222 690, 661 777 420
e-mail: [email protected]
www: larg.com.pl/podatki.php

Podatek od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji

Uchwałą Rady Gminy z 2012 r. nowe inwestycje (utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa) zostają zwolnione z podatku od nieruchomości na:

  • 2 lata podatkowe w przypadku inwestycji powyżej 2 mln zł netto
  • 4 lata w przypadku inwestycji powyżej 3,5 mln zł netto.

wydrukuj wydrukuj