Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści

O programie

“Czyste powietrze” to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WFOŚiGW w Poznaniu.

Konsultacje w ramach programu „Czyste powietrze”

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” od stycznia 2023 r. prowadzony jest przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las i mieści się w Urzędzie Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13. Punkt czynny jest 2 dni w tygodniu, w poniedziałki od 12:00 do 17:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00.

Numer telefonu: 61 8926 543.
Adres e-mail: [email protected].

wydrukuj wydrukuj