Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las

flaga i godło na www 446x148 - Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

W celu podwyższenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów podjęto decyzję o przebudowie skrzyżowania ul. Obornickiej i Młodzieżowej. Zaplanowano budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych, kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie i sygnalizację świetlną.

Realizacja zadania przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych zlokalizowanych w obrębie ul. Obornickiej i ulicy Młodzieżowej.

Gmina Suchy Las 18 sierpnia 2020 r. podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości

1 369 867,62 zł.
Planowana całkowita wartość inwestycji: 2 739 735,24 zł.

wydrukuj wydrukuj