GMINA PORONIN

flaga Polski - Współpraca partnerska

Rok od podpisania listu intencyjnego przez wójtów gmin Suchy Las i Poronin, w którym zadeklarowano podjęcie działań, mających doprowadzić do podpisania porozumienia o partnerstwie, Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. wyrażono wolę współpracy pomiędzy gminami.

Rok 2011 był owocny w zakresie nawiązywania współpracy zarówno na płaszczyźnie kulturalnej poprzez wizyty w Poroninie Zespołu Chludowianie i Orkiestry Dętej Chludowo, jak i poprzez kontakty samorządowców.

16 czerwca 2012 r. z okazji Dni Gminy Suchy Las gmina gościła delegację z Podhala na czele z Wójtem Gminy Poronin Bronisławem Stochem. Podpisana została wówczas umowa partnerska pomiędzy gminami. 20 lipca 2012 r. umowa została ratyfikowana w Poroninie, podczas wizyty delegacji z Suchego Lasu.


GMINA ISERNHAGEN

flaga Niemiec 583x350 - Współpraca partnerska

W 2000 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy gminą Suchy Las a niemiecką gminą Isernhagen. Podpisanie umowy partnerskiej było uwieńczeniem trwającej kilka miesięcy korespondencji wójta Gminy Suchy Las – Grzegorza Wojtery z burmistrzem Isernhagen – Klausem- Dieterem Mukraschem.

Obaj panowie poznali się podczas wizyty delegacji powiatu poznańskiego w Hannoverze w dniach 11 – 15 października 1999 roku.

isernhagen umowa - Współpraca partnerska

W dniach 12 – 13 czerwca 2000 roku miała miejsce pierwsza wizyta delegacji z Isernhagen w Suchym Lesie. Podczas tej wizyty goście z Niemiec odwiedzili miejscowości wchodzące w skład naszej gminy. Dokonano również prezentacji obydwu gmin podczas rozmów w Urzędzie Gminy.

W dniach 13 – 15 października 2000 roku delegacja gminy Suchy Las odwiedziła Isernhagen. Uwieńczeniem wizyty było podpisanie listu intencyjnego przez Wójta Grzegorza Wojterę i burmistrza Klausa – Dietera Mukrascha. W liście tym, obydwie strony zobowiązały się do pogłębiania i umacniania przyjaznych kontaktów.

26 października 2000 roku Rada Gminy zaaprobowała treść listu intencyjnego oraz upoważniła Wójta do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Suchy Las i Isernhagen.

14 grudnia 2000 roku delegacja Gminy Suchy Las wzięła udział w sesji Rady Gminy Isernhagen. Podczas uroczystego posiedzenia niemieccy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nawiązaniu partnerskich kontaktów. Następnie burmistrz K.-D. Mukrasch i wójt G. Wojtera podpisali umowę.

Umowa została podpisana w j. niemieckim, natomiast wersję polską umowy podpisano w Suchym Lesie podczas uroczystej sesji Rady Gminy 11 stycznia 2001 roku z udziałem gości z Isernhagen. 


 
GMINA TAMASI

flaga Węgier 517x350 - Współpraca partnerska

Współpraca polsko-węgierska została oficjalnie przypieczętowana. Podczas uroczystej sesji, która odbyła się 12 grudnia 2008 roku w stolicy gminy Suchy Las, wójt Grzegorz Wojtera i burmistrz Tamasi Ribanyi Jozsef podpisali umowę partnerską.

Tamasi 490x350 - Współpraca partnerska

Kierunki współpracy gminy Suchy Las z węgierską gminą Tamasi zostały wytyczone w obszarze kultury, sportu, a przede wszystkim oświaty. Szczególny akcent położono na tzw. wymiany młodzieży. Dzięki nim młodzi ludzie będą mieli okazję poznać historię, tradycje oraz codzienne życie swoich nowych przyjaciół.

Umowa partnerska pomiędzy gminami była następstwem podpisania we wrześniu 2008 roku intencji podjęcia oficjalnej współpracy przez Wójta gminy Suchy Las i Burmistrza Tamasi. Wówczas spotkanie odbyło się na Węgrzech.


GMINA HNIWAŃ

ukrainianFlag Cropped 471x314 1 - Współpraca partnerska

W październiku 2016 r. polska delegacja z Wójtem Grzegorzem Wojterą na czele odwiedziła miasto Hniwań w obwodzie winnickim na Ukrainie, gdzie obie strony podpisały list intencyjny określający obszary przyszłej współpracy. 22 czerwca 2017 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę w sprawie współpracy z miastem Hniwań.

IMG 4044 526x350 - Współpraca partnerska

24 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus Wójt Grzegorz Wojtera oraz Burmistrz Wołodymir Kuleshov złożyli podpisy pod umową partnerską.

wydrukuj wydrukuj