Fundusze krajowe pozyskane przez Gminę Suchy Las

Zadanie pn. „Wykonanie i wyposażenie ścieżki dydaktycznej w Biedrusku i Golęczewie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach zadania:

 • wykonano ścieżkę mineralną wokół zalewu w Biedrusku
 • zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci
 • zakupiono i zamontowano tablice edukacyjne w Biedrusku oraz Golęczewie

Całkowita wartość zadania: 186 076,12 zł, w tym

 • dotacja: 70 000,00 zł
 • wkład własny: 116 076,12 zł

Nazwa zadania: Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Kwita całkowita zadanie: 629 760,00 zł

Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

Samorzad WW - Fundusze krajowe

Zadanie obejmowało budowę bieżni lekkoatletycznej o długości ok. 330 m, rzutni kulą oraz skoczni w dal.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Chludowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Motopompę szlamową
 • Motopompę pływającą
 • Rozdzielacz kulowy
 • Węże ssawne i tłoczne
 • Smok ssawny pływający.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Suchy Las w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Agregat hydrauliczny
 • Rozpieracz ramieniowy

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Zielątkowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Nożyco-rozpieracz z ładowarką i zapasową baterią

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Golęczewo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Smok ssawny pływający
 • Węże ssawne
 • Rozpieracz kolumnowy
 • Pompę zanurzeniową

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las” dofinansowane z rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

przejscie dla pieszych  tabliczka 517x350 - Fundusze krajowe

W ramach zadania wybudowano 4 aktywne przejścia dla pieszych przy:

 • Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II , Filia na ul. Konwaliowej 4, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole podstawowej przy Zespole Szkół w Chludowie im. o. Mariana Żelazka ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 119 998,80 zł., kwota dotacji: 95 999,04 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach zadania Gmina Suchy Las w 2018 r. wybudowała wiatę edukacyjną – deszczochron, zakupiono komplet drewnianych ław i stołów oraz dwie tablice edukacyjne. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 72 757,91 zł., kwota dotacji: 58 761,00 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia usunięto 26 drzew z terenu Suchego Lasu i Złotnik, a w zamian wykonano nowe nasadzenia klonu polnego i lipy drobnolistnej.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 24 485,80 zł., kwota dotacji wyniosła 16 611,70 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań mających na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11, poprzez założenie stałych stref inaktywacji biogenów na rowie Wa-11 w następujących miejscach:-

 • za urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Muchomorowej
 • przy ul. Saneczkowej – w rejonie przepustu pod ul. Szkółkarską,
 • za zbiornikiem przy ul. Borówkowej,
 • za zbiornikiem przy ul. Złotnickiej,
 • za torami kolejowymi

oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych, w rejonie ul. Borówkowej w Suchym Lesie i w rejonie ul. Złotnickiej w Złotnikach.

W II etapie były kontynuowane prace mające na celu odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł, kwota dotacji wyniosła 16 605,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chludowskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano czynności polegające na przeprowadzeniu badań jeziora Glinowieckiego, w szczególności badań jakości wody, oceny jakości ekosystemu, określeniu kierunków działań  naprawczych oraz kierunków działań  mających na celu optymalizację jego funkcjonowania. Na podstawie ekspertyzy dokonano zarybienia jeziora Glinowieckiego i jeziora Chludowskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 18 900,00 zł, kwota dotacji wyniosła 15 000,00 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu Gminy zakupiono rodziny pszczele i sprzęt pszczelarski (m. in.: ule, węzę pszczelą, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, odstojnik, stół, ramki, podkarmiaczkę i odzież ochronną).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 42 215,29 zł, kwota dotacji wyniosła 40 104,00 zł, a kwota beneficjenta końcowego – 2 111,29 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu Gminy zakupiono rodziny pszczele i sprzęt pszczelarski (m. in.: ule, węzę pszczelą, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, odstojnik, stół, ramki, podkarmiaczkę i odzież ochronną).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 42 215,29 zł, kwota dotacji wyniosła 40 104,00 zł, a kwota beneficjenta końcowego – 2 111,29 zł.

 www.wfosgw.poznan.p

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dokonano ponownego skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek i publikacje w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 995,00 zł, kwota dotacji wyniosła 7 595,25 zł.

www.wfosgw.poznan.p

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań ograniczających ładunek biogenów w rowie Wa-11 oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych w rejonie ulic Borówkowej, Saneczkowej, Złotnickiej i Muchomorowej oraz za torami kolejowymi.

Kontynuowane od wielu lat działanie pozwala na odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł., kwota dotacji wyniosła 33 200,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono aparat powietrzny i wentylator oddymiający dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie, agregat prądotwórczy dla OSP w Suchym Lesie, motopompę pływającą i wentylator oddymiający dla OSP w Zielątkowie oraz urządzenie tnąco-gaśnicze COBRA i kompresor wysokociśnieniowy dla OSP w Golęczewie.Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 246 600,10 zł., kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu gminy zakupiono rodziny pszczele, ule, ramki i węzę pszczelą.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 24 604,50 zł. kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono motopompę pożarniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie i kamerę termowizyjną dla OSP w Suchym Lesie.
Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 41 646,74 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dokonano skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek, plakatów i publikacji w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 6 150,00 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował modernizację placu zabaw w Golęczewie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 22 440,00 zł., kwota dofinansowania to 6 004,00 zł.

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 14 468,70 zł., kwota dofinansowania to 6 169,00 zł.

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Suchym Lesie i Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 55 500,00 zł., kwota dofinansowania to 30 000,00 zł.

Program – Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury

MKiDN - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania związanego z wyposażeniem nowo powstałego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu CKiBP może sprawnie funkcjonować. 

Umowę zawarto 23.05.2013 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 384 363,04 zł., natomiast kwota dofinansowania to 200 000,00 zł.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

MSiT - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na realizację zadania związanego z budową nowego boiska sportowego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu to ponad 2 600 000,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 650 000,00 zł.

MSiT - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania związanego z budową basenu.

Kwota dofinansowania to 2 000 000,00 zł.

NFOSiGW - Fundusze krajowe

W ramach Programu wykonano 62 przyłącza o łącznej długości ok. 1,31 km, z terenu następujących jednostek: Suchy Las, Chludowo, Złotniki. Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 147 962,00 zł brutto i przekazywana jest przez NFOŚiGW Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji zadania.
Całkowita wartość projektu to 328 807,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 147 962,00 zł.

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wydrukuj wydrukuj