Fundusze krajowe pozyskane przez Gminę Suchy Las

Suchy Las – psi wybieg ul. Sucholeska/Perłowa – realizacja inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych jej procesów poprzez doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe

Działania służące ochronie środowiska polegające na nasadzeniu drzew w miejscowości Suchy Las i Biedrusko

Doposażenie w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

Wykonanie i wyposażenie ścieżki dydaktycznej w Biedrusku i Golęczewie

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

Doposażenie OSP Chludowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Doposażenie OSP Suchy Las w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Doposażenie OSP Zielątkowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Doposażenie OSP Golęczewo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie

Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy Suchy Las

Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II

Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chludowskiego

Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las

Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II

Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las

Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las

Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las

Radosna szkoła 2014

Radosna szkoła 2013

Radosna szkoła 2012

Radosna szkoła 2011

Radosna szkoła 2010

Radosna szkoła 2009

Wyposażenie nowopowstającego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las

Budowa boiska piłkarskiego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie

Budowa basenu

Budowa podłączeń kanalizacyjnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Suchy Las, Chludowo, Złotniki

wydrukuj wydrukuj