Fundusze krajowe pozyskane przez Gminę Suchy Las

Doposażenie OSP Chludowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Chludowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Motopompę szlamową
 • Motopompę pływającą
 • Rozdzielacz kulowy
 • Węże ssawne i tłoczne
 • Smok ssawny pływający.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Doposażenie OSP Suchy Las w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Suchy Las w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Agregat hydrauliczny
 • Rozpieracz ramieniowy

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Doposażenie OSP Zielątkowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Zielątkowo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Nożyco-rozpieracz z ładowarką i zapasową baterią

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Doposażenie OSP Golęczewo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie OSP Golęczewo w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl.

logo WFIŚiGW - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt strażacki:

 • Smok ssawny pływający
 • Węże ssawne
 • Rozpieracz kolumnowy
 • Pompę zanurzeniową

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 28 000,00 zł, kwota dotacji: 19 600,00 zł, a kwota wkładu własnego 8 400,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las” dofinansowane z rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

przejscie dla pieszych  tabliczka 517x350 - Fundusze krajowe

W ramach zadania wybudowano 4 aktywne przejścia dla pieszych przy:

 • Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II , Filia na ul. Konwaliowej 4, 62-002 Suchy Las,
 • Szkole podstawowej przy Zespole Szkół w Chludowie im. o. Mariana Żelazka ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 119 998,80 zł., kwota dotacji: 95 999,04 zł.

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach zadania Gmina Suchy Las w 2018 r. wybudowała wiatę edukacyjną – deszczochron, zakupiono komplet drewnianych ław i stołów oraz dwie tablice edukacyjne. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 72 757,91 zł., kwota dotacji: 58 761,00 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia usunięto 26 drzew z terenu Suchego Lasu i Złotnik, a w zamian wykonano nowe nasadzenia klonu polnego i lipy drobnolistnej.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 24 485,80 zł., kwota dotacji wyniosła 16 611,70 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań mających na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11, poprzez założenie stałych stref inaktywacji biogenów na rowie Wa-11 w następujących miejscach:-

 • za urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Muchomorowej
 • przy ul. Saneczkowej – w rejonie przepustu pod ul. Szkółkarską,
 • za zbiornikiem przy ul. Borówkowej,
 • za zbiornikiem przy ul. Złotnickiej,
 • za torami kolejowymi

oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych, w rejonie ul. Borówkowej w Suchym Lesie i w rejonie ul. Złotnickiej w Złotnikach.

W II etapie były kontynuowane prace mające na celu odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł, kwota dotacji wyniosła 16 605,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chludowskiego

Przedsięwzięcie pn.: „Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chludowskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano czynności polegające na przeprowadzeniu badań jeziora Glinowieckiego, w szczególności badań jakości wody, oceny jakości ekosystemu, określeniu kierunków działań  naprawczych oraz kierunków działań  mających na celu optymalizację jego funkcjonowania. Na podstawie ekspertyzy dokonano zarybienia jeziora Glinowieckiego i jeziora Chludowskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 18 900,00 zł, kwota dotacji wyniosła 15 000,00 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu Gminy zakupiono rodziny pszczele i sprzęt pszczelarski (m. in.: ule, węzę pszczelą, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, odstojnik, stół, ramki, podkarmiaczkę i odzież ochronną).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 42 215,29 zł, kwota dotacji wyniosła 40 104,00 zł, a kwota beneficjenta końcowego – 2 111,29 zł.

 www.wfosgw.poznan.pl

Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu Gminy zakupiono rodziny pszczele i sprzęt pszczelarski (m. in.: ule, węzę pszczelą, miodarkę, urządzenie do kremowania miodu, odstojnik, stół, ramki, podkarmiaczkę i odzież ochronną).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 42 215,29 zł, kwota dotacji wyniosła 40 104,00 zł, a kwota beneficjenta końcowego – 2 111,29 zł.

 www.wfosgw.poznan.p

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dokonano ponownego skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek i publikacje w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 7 995,00 zł, kwota dotacji wyniosła 7 595,25 zł.

www.wfosgw.poznan.p

Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleks działań ograniczających ładunek biogenów w rowie Wa-11 oraz sukcesywną inaktywację biogenów w zbiornikach retencyjnych w rejonie ulic Borówkowej, Saneczkowej, Złotnickiej i Muchomorowej oraz za torami kolejowymi.

Kontynuowane od wielu lat działanie pozwala na odprowadzanie z terenu Gminy Suchy Las możliwie czystych wód opadowych, które trafiają do Jeziora Strzeszyńskiego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 33 210,00 zł., kwota dotacji wyniosła 33 200,00 zł.

www.wfosgw.poznan.pl

Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono aparat powietrzny i wentylator oddymiający dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie, agregat prądotwórczy dla OSP w Suchym Lesie, motopompę pływającą i wentylator oddymiający dla OSP w Zielątkowie oraz urządzenie tnąco-gaśnicze COBRA i kompresor wysokociśnieniowy dla OSP w Golęczewie.Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 246 600,10 zł., kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dla hodowcy pszczół z terenu gminy zakupiono rodziny pszczele, ule, ramki i węzę pszczelą.

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 24 604,50 zł. kwota dotacji wyniosła 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia zakupiono motopompę pożarniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludowie i kamerę termowizyjną dla OSP w Suchym Lesie.
Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 41 646,74 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wfosigw 503x350 - Fundusze krajowe

W ramach przedsięwzięcia dokonano skoordynowanego niszczenia barszczu Sosnowskiego metodą mechaniczną i chemiczną na terenie występowania rośliny. Przeprowadzono również działania edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców na temat szkodliwości barszczu oraz konieczności jego niszczenia (kolportaż ulotek, plakatów i publikacji w lokalnej prasie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 6 150,00 zł., kwota dotacji wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych.

www.wfosgw.poznan.pl

Radosna szkoła 2014

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna szkoła 2013

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował utworzenie szkolnego placu zabaw w Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna szkoła 2012

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował modernizację placu zabaw w Golęczewie.

Całkowita wartość projektu to 230 900,00 zł., kwota dofinansowania to 115 450,00 zł.

Radosna szkoła 2011

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 22 440,00 zł., kwota dofinansowania to 6 004,00 zł.

Radosna szkoła 2010

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Biedrusku.

Całkowita wartość projektu to 14 468,70 zł., kwota dofinansowania to 6 169,00 zł.

Radosna szkoła 2009

radosna szkola - Fundusze krajowe

Projekt obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Suchym Lesie i Chludowie.

Całkowita wartość projektu to 55 500,00 zł., kwota dofinansowania to 30 000,00 zł.

Wyposażenie nowopowstającego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las

Program – Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury

MKiDN - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania związanego z wyposażeniem nowo powstałego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu CKiBP może sprawnie funkcjonować. 

Umowę zawarto 23.05.2013 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 384 363,04 zł., natomiast kwota dofinansowania to 200 000,00 zł.

Budowa boiska piłkarskiego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

MSiT - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na realizację zadania związanego z budową nowego boiska sportowego przy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Całkowita wartość projektu to ponad 2 600 000,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 650 000,00 zł.

Budowa basenu

MSiT - Fundusze krajowe

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania związanego z budową basenu.

Kwota dofinansowania to 2 000 000,00 zł.

Budowa podłączeń kanalizacyjnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Suchy Las, Chludowo, Złotniki

NFOSiGW - Fundusze krajowe

W ramach Programu wykonano 62 przyłącza o łącznej długości ok. 1,31 km, z terenu następujących jednostek: Suchy Las, Chludowo, Złotniki. Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 147 962,00 zł brutto i przekazywana jest przez NFOŚiGW Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji zadania.
Całkowita wartość projektu to 328 807,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 147 962,00 zł.

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wydrukuj wydrukuj