Strategia rozwoju gminy na lata 2022 2030 okladka 259x350 - Raporty i strategie

Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030 – Jak dobrze tu mieszkać!

Wizja generuje trzy podstawowe cele strategiczne, a następnie kierunki działań gminy Suchy Las do 2030 r.

 1. Poprawa warunków transportowych
  • Realizacja strategicznych inwestycji drogowych
  • Rozbudowa bezpiecznych dróg lokalnych
  • Rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego
 2. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa jakości życia
  • Rozwój usług publicznych (edukacja, kultura, sport, rekreacja)
  • Wsparcie aktywności gospodarczej
  • Rozbudowa atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych
  • Aktywne wsparcie samoorganizacji społecznej
 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
  • Ograniczenie emisji i rozwój OZE
  • Rozwój terenów zieleni i racjonalna gospodarka wodna
  • Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej oraz odpadowej
wydrukuj wydrukuj