Pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 1. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2009 r. na kwotę 739 580,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Złotkowie, na ul. Pawłowickiej ponad 740 m. kanalizacji sanitarnej, 1 660 m. rurociągu tłocznego i przepompownię.

 2. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chludowo, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2009 r. na kwotę 700 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Chludowie, na ul. Obornickiej, Poznańskiej i Dworcowej ponad 1,34 km. kanalizacji sanitarnej, 170 m. rurociągu tłocznego i przepompownię.

 3. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych we wsi Złotniki, gmina Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2010 r. na kwotę 1 500 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano w Złotnikach zbiornik wód deszczowych o pojemności 9 500 m3, 2 separatory zanieczyszczeń, rowy przepływowe w dnie zbiornika i kanał deszczowy o długości 643 m.

 4. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2010 r. na kwotę 200 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie, na ul. Firmowej 613,75 m. kanalizacji sanitarnej.

 5. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2010 r. na kwotę 611 102,59 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Złotkowie, na ul. Złotej, Irydowej, Platynowej, Gogulcowej, Miedzianej, Srebrnej i Lipowej, łącznie ponad 2,2 km. sieci kanalizacji sanitarnej.

 6. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2011 r. na kwotę 210 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie, na ul. Kwiatowej, Nizinnej i Miłej, ponad 576 m. sieci kanalizacji deszczowej.

 7. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chludowie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2011 r. na kwotę 290 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Chludowie, na ulicach Za Parkiem, Kościelnej i Łąkowej, ponad 1,25 km. sieci kanalizacji sanitarnej.

 8. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chludowie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2013 r. na kwotę 778 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Chludowie, na ulicach Dworcowej, Łagiewnickiej, Biedruszczanej, Rynek i Leśnej, ponad 1,22 km. sieci kanalizacji sanitarnej.

 9. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2015 r. na kwotę 112 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie, na ul. Nektarowej 292 m. sieci kanalizacji sanitarnej.

 10. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2015 r. na kwotę 342 618,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie, na ul. Diamentowej 1472 m  kanalizacji sanitarnej.

 11. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna”dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2016 r. na kwotę 356 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Złotkowie na ul. Słonecznikowej i Rzepakowej ponad 920 m kanalizacji sanitarnej i wykonano 29 przyłączy.  

 12. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem”.Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2017 r. na kwotę 1 147 590,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z normatywnym wyposażeniem.

 13. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa pełnej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna”.
  Umowa z WFOŚIGW została podpisana w 2017 r. na kwotę 960 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie, na ul. Lisiej, Klonowej i Sprzecznej 2 259 m kanalizacji sanitarnej.

 14. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Łozowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2018 r. na kwotę 107 705,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie na ul. Łozowej 188,61 m kanalizacji sanitarnej i wykonano 26 przyłączy.

 15. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie – kanalizacja sanitarna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2018 r. na kwotę 322 988,28 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie na ul. Stefańskiego 285,03 m kanalizacji sanitarnej i wykonano 6 przyłączy.

 16. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie – kanalizacja deszczowa” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2018 r. na kwotę 398 935,12 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie na ul. Stefańskiego ponad 356 m kanału deszczowego.

 17. Przedsięwzięcie pn.: „Suchy Las – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej”” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2021 r. na kwotę 268 644,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w Suchym Lesie na ul. Śnieżnej ponad 190 m kanalizacji sanitarnej i wykonano 15 przyłączy.

 18. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pieców węglowych na kotły gazowe w gminie Suchy Las” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2022 r. na kwotę 142 560,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dokonano wymiany pieców węglowych na kotły gazowe w 6 lokalach mieszkalnych na terenie gminy Suchy Las. Zakres inwestycji obejmował demontaż pieców węglowych, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie kotłowni, zakup i montaż kotłów gazowych, montaż wkładów kominowych, wykonanie instalacji c. o. oraz montaż grzejników.

 19. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 484 586,52 zł. Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2023 r. W ramach przedsięwzięcia na terenie miejscowości Złotniki wymieniono 396 opraw oświetleniowych na LED oraz 3 słupy oświetleniowe. Pożyczka może zostać umorzona do wysokości 30%.

 20. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 202 281,54 zł.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2023 r. W ramach przedsięwzięcia na terenie miejscowości Biedrusko, Golęczewo, Jelonek, Suchy Las i Złotniki wykonano 17 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej.
  Pożyczka może zostać umorzona do wysokości 30%.

 21. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach, gmina Suchy Las” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki w kwocie 1 623 214,39 zł.
  Umowa pożyczki została podpisana z WFOŚIGW w 2023 r. W ramach przedsięwzięcia na terenie miejscowości Złotniki wykonano ponad 930 metrów kanału sanitarnego i 20 sztuk przyłączy sanitarnych.
  Pożyczka może zostać umorzona do wysokości 30%.

Łączna kwota umorzeń dla pożyczek to ponad 1 500 000,00 zł.

wydrukuj wydrukuj