Co roku Wójt Gminy Suchy Las przyznaje nagrody i stypendia sportowe za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium składa się do Wójta Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego otrzymanie nagrody lub stypendium.

Dokumenty do pobrania:

Nagrody sportowe

Stypendia sportowe

wydrukuj wydrukuj