czystepowietrze 357x350 - Ochrona środowiska
  Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w Biedrusku do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Punkt konsultacyjny w Biedrusku będzie otwarty 26 maja 2022 r. w godz. 14-18 w Domu Osiedlowym, (ul. Zjednoczenia 4). W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną… Czytaj więcej Czyste Powietrze – punkt konsultacyjny w Biedrusku
  czystepowietrze 357x350 - Ochrona środowiska
  Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w Zielątkowie do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Punkt konsultacyjny będzie otwarty w Zielątkowie - 5 maja 2022 r., godz. 14-18 w świetlicy wiejskiej (ul. Kręta 1). W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną… Czytaj więcej Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze i CEEB w Zielątkowie 5 maja
  Shape 8 610x350 - Ochrona środowiska
  Gmina Suchy Las, KGW Zielątkowo Pieczona Pyra, Sołectwo Zielątkowo, OSP Zielątkowo zapraszają do Zielątkowa na Dzień Ziemi - 23 kwietnia, g. 11, boisko przy ul. Sportowej. W programie: Sprzątanie Zielątkowa,Nordic Walking,Pokaz sprzętu strażackiego i pierwszej pomocy,Ognisko, poczęstunek.
  solar panels 1273129 1280 579x350 - Ochrona środowiska
  Informujemy, że od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków trwa kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP4). Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania… Czytaj więcej Dofinansowanie fotowoltaiki – ruszył nabór do programu Mój Prąd
  czystepowietrze 357x350 - Ochrona środowiska
  Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w Chludowie do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Punkt konsultacyjny będzie otwarty 14 kwietnia 2022 r. w godzinach 14:00-18:00 w Starym Barze (ul. Poznańska 11). W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione informacje… Czytaj więcej Czyste powietrze – punkt konsultacyjny w Chludowie 14 kwietnia
  s11 351x350 - Ochrona środowiska
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Poznań - Oborniki. Wskazany w niej został wynikowy wariant przebiegu trasy o długości około 22 km. Na odcinku przebiegającym przez gminę Suchy Las przewidziano węzeł drogowy Chludowo umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną… Czytaj więcej Jest decyzja środowiskowa w sprawie S11
  czystepowietrze 357x350 - Ochrona środowiska
  Uwaga! Dotyczy Golęczewa! Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w Golęczewie do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Punkt konsultacyjny będzie otwarty 17 marca 2022 r., godz. 14-18 w Świetlicy Wiejskiej (ul. Dworcowa 61A). W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną… Czytaj więcej 17 marca Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” w Golęczewie
  krus 381x350 - Ochrona środowiska
  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania… Czytaj więcej Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie
  dym 450x350 - Ochrona środowiska
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu. Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej oraz strefy miasto Kalisz w roku 2022. Powiadomienie przygotowano na… Czytaj więcej Przekroczenie poziomu pyłu PM10
  azbest - Ochrona środowiska
  Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy Suchy Las zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.  Kto może skorzystać z dofinansowania? Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości nieprowadzący działalności gospodarczej, do której… Czytaj więcej Azbest – likwidacja. Można składać wnioski
wydrukuj wydrukuj