Na zdjęciu zbliżenie na zlew z kranem w kuchni.

Aquanet S.A. informuje, że przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie została zatwierdzona nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej przedstawiamy Państwu nową taryfę cen Aquanet S.A. obowiązującą od 19 grudnia 2023 roku do 18 grudnia 2024 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

l.p.Taryfowa grupa odbiorcówJednostkaCena nettoCena brutto
1.Gospodarstwa domowezł/m35,395,82
2.Pozostali odbiorcyzł/m35,435,86
3.Woda na cele przeciwpożarowezł/m35,435,86

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

l.p.Taryfowa grupa odbiorcówJednostkaCena nettoCena brutto
1.Gospodarstwa domowezł/m38,349,01
2.Pozostali odbiorcyzł/m38,349,01

Wysokość cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na dzień 12.12.2023 roku.

Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków składa się z ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, a także z opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, która zależna jest od grupy odbiorców, cyklu rozliczeniowego oraz formy przekazania faktury (w formie papierowej lub drogą internetową). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat, które dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las (bip.suchylas.pl)
w zakładce: Wiadomości urzędowe.

wydrukuj wydrukuj