Znak drogowy ostrzegawczy
W związku z rozbudową skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie, Firma Eurovia Polska S.A. zawiadamia o wprowadzeniu od 19 maja tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. Od 19 maja planowane jest zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ul.… Czytaj więcej Od 19 maja tymczasowa zmiana organizacji ruchu na Sucholeskiej
urna wyborcza z logo Osiedla Suchy Las Wschód
W związku z upływem kadencji organu wykonawczego Osiedla Suchy Las - Wschód, w najbliższą środę odbędą się wybory przewodniczącego i członków zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód. Zebranie wyborcze odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las przy ul.… Czytaj więcej Wybory przewodniczącego i członków zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód
Dziewczynka biegająca po łące.
Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego – tryb tzw. małych konkursów (Grantów). Zadanie polegać będzie na organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 w dniach 27.06.2022… Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie dofinansowania półkolonii letnich w 2022 roku
Zdjęcie lotnicze południowej części Suchego Lasu - widok na drogę i przejazd kolejowy
Do końca 2023 roku ma powstać dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Dziś Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. (będąca inwestorem zastępczym w imieniu i na rzecz Gminy) podpisała umowy z wykonawcami… Czytaj więcej Umowy podpisane! Rusza projektowanie m.in. wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej
Urząd Gminy widok z lotu ptaka od strony ulicy Szkolnej.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2022r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Suchym Lesie jest nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7.00-13.00 (w przypadku konieczności zgłoszenia zgonu). Czytaj więcej 2 maja Urząd Gminy nieczynny
plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Szanowni Państwo, na podstawie uchwały nr XLI/464/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. Rady Gminy Suchy Las przystąpiłem do sporządzenia ósmej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na powyższe chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie,… Czytaj więcej Wójt Gminy zaprasza na spotkanie w sprawie zmiany Studium
Zyczenia UK 247x350 - Świąteczne życzenia
Drodzy Przyjaciele z Ukrainy, Święta Wielkiej Nocy to niezwykle ważny, symboliczny czas – zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią. Niech tegoroczne Święta będą dla Was zwiastunem pokoju i odbudowy, początkiem nowego życia. Niech napełnią… Czytaj więcej Świąteczne życzenia