plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów. Dyskusja publiczna… Czytaj więcej Projekt mpzp Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej
Kolorowa grafika z ludźmi i dymkami dla wypowiedzi.
Szanowni Państwo! Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.
logo jubileuszowe OSP Golęczewo
4 maja 1921 r. powołano do życia i działalności Straż Ogniową wsi Golęczewo, co oznacza, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie liczy już 100 lat! Z tej okazji już jutro, 4 września, w Golęczewie odbędą się uroczyste obchody setnego jubileuszu OSP. Początek uroczystości o godz. 16:00, zapraszamy! Szczegóły… Czytaj więcej Piękny jubileusz OSP Golęczewo
Czołg podczas manewrów na poligonie wojskowym.
OŚWIADCZENIE Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utraty dochodów z podatku od nieruchomości zajętych pod obronność kraju na terenie poligonu Biedrusko. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego… Czytaj więcej Oświadczenie Rady Gminy w sprawie poligonu Biedrusko
plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Informujemy o rozpoczęciu piątego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej. Obwieszczenie i projekt MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej dostępne są na stronie BIP UG Suchy Las. Czytaj więcej Zapraszamy do zapoznania się z MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej
plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Szanowni Państwo! Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.
Zarys gminy Suchy Las.
Informujemy o rozpoczęciu trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las. Obwieszczenie i projekt zmiany Studium dostępne są w BIP UG Suchy Las. Czytaj więcej Projekt zmiany Studium gminy Suchy Las
Zdjęcie uśmiechniętych kobiety i mężczyzny, napis: Nabór na rachmistrza spisowego!
Dnia 09 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Grzegorz Wojtera – Gminny Komisarz Spisowy w Suchym Lesie ogłasza ponowny otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej… Czytaj więcej Zostań rachmistrzem spisowym – trwa nabór!
plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Szanowni Państwo! Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art.… Czytaj więcej Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w Biedrusku