plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Szanowni Państwo! Z uwagi na obowiązujący od dnia 20.03.2020 r. na terenie RP stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, który jest związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby biorące osobisty udział w dyskusji publicznej zobowiązane są do przestrzegania zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.
Zdjęcie uśmiechniętych kobiety i mężczyzny, napis: Nabór na rachmistrza spisowego!
Trwa nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat,cieszyć się nieposzlakowaną opinią,posiadać co najmniej średnie wykształcenie,posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
plan zagospodarowania terenu, na którym znajdują się cegły, miara i ołówek
Informujemy o rozpoczęcie wyłożeń do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej – obwieszczenie w ww. sprawie i projekt planu dostępne są w BIP UG Suchy Las. MPZP Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej – obwieszczenie w ww.… Czytaj więcej Wyłożenie projektów mpzp dla Złotnik i Jelonka
Sesja MRD
Informujemy, że 23 czerwca br. (środa)  o godz. 17:00  odbędzie się II posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym, w sali multimedialnej Parku Wodnego OCTOPUS, Suchy Las ul. Szkolna 18. Czytaj więcej Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las
Urząd Gminy widok z lotu ptaka od strony ulicy Szkolnej.
Informujemy, że w poniedziałek 7 czerwca 2021 r. Ewidencja Ludności (meldunki, dowody osobiste) w Urzędzie Gminy Suchy Las wyjątkowo będzie przyjmować interesantów dopiero od godziny 12.30, co spowodowane jest ogólnopolskim spotkaniem wdrożeniowym dotyczącym nowych dowodów osobistych. Przypominamy również, że w piątek, 4 czerwca, Urząd Gminy będzie nieczynny. … Czytaj więcej 7 czerwca Ewidencja Ludności czynna od 12:30
Pociąg jadący obok przejazdu kolejowego z zamkniętymi rogatkami.
Koleje Wielkopolskie informują o nasileniu się  wybryków chuligańskich - zdarzeń polegających na ułożeniu przeszkód (zazwyczaj kamieni, ale także przeszkód większych rozmiarów) na szynach torów kolejowych na linii kolejowej nr 354 Poznań POD — Piła Główna, na odcinku Poznań Główny POD — Złotniki, w szczególności na fragmencie linii przebiegającym na styku administracyjnego podziału między… Czytaj więcej Przez chuligańskie wybryki może dojść do tragedii
Kartka z wykresami z naspisem Raport o stanie gminy oraz herbem gminy Suchy Las
Raport o Stanie Gminy Suchy Las to przygotowywany do 31 maja każdego roku dokument obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta) w roku poprzednim. Raport zawiera informacje z zakresu:  realizacji polityk, programów i strategii, wykonania uchwał Rady Gminy oraz zadań własnych takich jak: gospodarka nieruchomościami, inwestycje, remonty, organizacja ruchu drogowego,  ochrona… Czytaj więcej Powstał Raport o Stanie Gminy – zapoznaj się z jego treścią
kartka z notesu z cyfrą cztery
W piątek, 4 czerwca Urząd Gminy Suchy Las będzie nieczynny. Natomiast Urząd Stanu Cywilnego w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Suchy Las będzie tego dnia pełnić dyżur w godz. 8:00 – 13:00. Prosimy nacisnąć dzwonek przy wejściu do budynku Urzędu… Czytaj więcej W piątek urząd będzie zamknięty. Sprawdź dyżur USC