Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: Parafiada i Dożynki Gminne w 2024 r.Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie,… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego: Parafiada i Dożynki Gminne
Grafika promująca konkurs.
Przedmiotem  konkursu organizowanego przez AQUANET S.A.  jest  opracowanie i realizacja koncepcji / projektów rozwiązań wspierających ochronę bioróżnorodności  w  przestrzeni publicznej,  w  miejscu  pracy,  szkoły,  na  terenach  przynależących do organizacji  pozarządowych  czy  innych  terenach  miejskich, jak również edukacja na temat bioróżnorodności. Do  udziału  w  konkursie  AQUANET S.A. zaprasza  wszystkie … Czytaj więcej Aquanet ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych
Grafika.
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: