Zespół ludowy podczas występu.
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Samorządy Województw: Wielkopolskiego i Lubuskiego zapraszają do wzięcia udziału w cyklu szkoleń. Zaproszenie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu… Czytaj więcej Zajmujesz się dziedzictwem lokalnym – zapraszamy na bezpłatne szkolenie!
connect 316638 1280 1 e1629722137292 683x350 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Organizacja międzynarodowego seminarium aikido Sihihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las. W dniu 23.07.2021 r. Stowarzyszenie AIKIDO SHIN DOJO  os. Wichrowe Wzgórza nr 10/114, 1-674 Poznań wróciło się… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do zadania pn. “Organizacja międzynarodowego seminarium aikido”
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Jesteśmy w połowie kolejnego roku wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatnie kilkanaście miesięcy było niezwykle trudnych dla wszystkich, a działanie w zmieniających się i niepewnych warunkach wymusiło zmiany w dotychczasowym sposobie działania. Tym bardziej, z radością i dumą chcemy przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności w pierwszej połowie 2021… Czytaj więcej Nowości z Krainy Trzech Rzek
plakat - wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi
Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego. Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoś udział w spotkaniu.
Fragment osoby siedzącej przed laptomem
Wasza organizacja odczuwa skutki kryzysu? Zatrudniacie pracowników na podstawie umowy o pracę lub współpracujecie z kimś na podstawie umowy zlecenie i zastanawiacie się czy Wasza organizacja może ubiegać się o jakieś środki w ramach Tarczy Antykryzysowej? Zapisz się na szkolenie i dowiedz się czy Wasza organizacja ma szansę pozyskać środki będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji… Czytaj więcej Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych
logo Działaj lokalnie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza konkurs grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie 2021. Złóż wniosek, jeśli: masz pomysł na aktywizację społeczności lokalnej znasz potrzeby mieszkańcówchciałbyś zmniejszyć negatywne skutki epidemii. Wnioski należy wypełniać i składać za… Czytaj więcej Konkurs grantowy w ramach programu “Działaj Lokalnie”
zielone drzewo na wyciągniętej dłoni, białe tło
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn.„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie… Czytaj więcej Konkurs UMWW na najlepsze działania proekologiczne i prokulturowe