Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: Integracja lokalnej społeczności OSP oraz integracja i edukacja wędkarska. Nazwa oferenta: Wojskowe… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – CZATA Biedrusko
Grafika.
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr… Czytaj więcej Oferta na realizację zadania publicznego – Fundacja OdNova
Grafika.
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr… Czytaj więcej Oferta na realizację zadania publicznego – Chludowianie
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: 4 Pory Roku w kajaku: Wiosna-LatoNazwa oferenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Warta, ul. Strzeszyńska 190, 60-479… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego: 4 Pory Roku w kajaku
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Organizacja międzynarodowego seminarium Aikido Shihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las
Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: Koncert MAGNIFICAT Antoniego Vivaldiego w 10. rocznicę powstania chóru Cantus FamiliarisNazwa oferenta: Stowarzyszenie… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Koncert Magnificat
Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: Koncert Galowy - Wieczór z Wojciechem Bogusławskim z okazji 230 rocznicy wystawienia sztuki "Cud… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Wieczór z Bogusławskim
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację zajęć fizycznych (joga i zdrowy kręgosłup)Nazwa oferenta: Koło Gospodyń… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – KGW Złotkowo
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tytuł zadania publicznego: Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko-Gmina Suchy Las Nazwa… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – integracja dzieci i młodzieży w Biedrusku