Aktywni obywatele - fundusz regionalny
Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: Ochrona praw człowiekaDziałanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniuBudowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnymWsparcie rozwoju sektora… Czytaj więcej Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zaprasza do aplikowania w nadchodzących naborach wniosków. Już wkrótce odbędzie się nabór wniosków na zadania grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej… Czytaj więcej Nowe nabory na zadania grantowe w LGD Kraina Trzech Rzek
spotkanie przy okrągłym stole
Wójt Gminy Suchy Las ogłosił nabór na przedstawicieli organizacji (kandydatów na członków) w Komisji konkursowej do spraw wyboru ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las przez organizacje pozarządowe w roku 2021 w ramach przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury… Czytaj więcej Nabór na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej do spraw wyboru ofert
Samorząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2021 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na kwotę 150 000,00 zł. W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań publicznych zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej spełniającej ważną rolę… Czytaj więcej Ogłoszenie OKO na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Kończący się rok był dla nas wszystkich szczególny. Trudne warunki z jakimi przyszło nam się zmierzyć miały bardzo duży wpływ na realizacją zadań przez Lokalną Grupę Działania. Tym bardziej, z radością i dumą chcemy przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności w kończącym się 2020 roku. Dofinansowania dla przedsiębiorców, konkurs grantowy… Czytaj więcej Nowości z Krainy Trzech Rzek
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert (OKO) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2021 roku. Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24… Czytaj więcej OKO na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2021 roku
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert (OKO) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku. Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.… Czytaj więcej OKO na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2021 roku
Zbliżenie na stół i rękę wypełniającą dokument. W tle logo powiatu poznańskiego.
Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2021 w następujących obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, a także ratownictwo i ochrona ludności. – Tak jak w poprzednich latach chcemy wspierać różnego rodzaju inicjatywy i projekty,… Czytaj więcej Powiat czeka na oferty od NGO
Ręce w geście uścisku.
Warszawa/Poczdam, 24.11.2020 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem  „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie". Konkurs na najciekawszy projekt polsko-niemieckiego spotkania młodzieży angażujący się w życie miejscowej społeczności jest skierowany do wszelkich organizatorów wymiany – stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji itp. Zaplanowane na okres od połowy 2021… Czytaj więcej Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży o tematyce lokalnej
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Suchym Lesie”. W dniu 30.10.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED_BOX  ul. Powstańców Wlkp. 117, 62-002 Suchy Las zwróciło się do Wójta… Czytaj więcej Organizacja turnieju Mikołajkowego – informacja o możliwości składania uwag do oferty