Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Biedrusko
Widok na uczestników szkolenia i prowadzącego w sali konferencyjnej.
„Prawidłowe rozliczanie dotacji oraz możliwości, jakie daje działanie w organizacjach pozarządowych”, pod takim tytułem we wtorek 20 lutego w sali konferencyjnej Parku Wodnym Octopus w Suchym Lesie odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy przez Stowarzyszenie Centrum PISOP,… Czytaj więcej Ważne tematy na szkoleniu dla NGO-sów
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt… Czytaj więcej OKO – ekologia, seniorzy, integracja
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Aktywna pewność siebie - zajęcia sportowe z elementami samoobronyNazwa oferenta: Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – zajęcia sportowe z elementami samoobrony
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Breaking School Battle vol. 9”- ogólnopolski turniej tańca sportowego BreakingNazwa oferenta: Stowarzyszenie Breaking, ul. Górczyńska 20,… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Breaking School Battle vol. 9
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr… Czytaj więcej Oferta KGW Golęczewianki na realizację zadania Dzień Kobiet z KGW 2024
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Fucco