symbol roweru na kostce brukowej
Gmina Suchy Las będzie ubiegała się o pozyskanie unijnych środków finansowych na budowę dróg rowerowych przy ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety poparcia, której wyniki zostaną wykorzystane w dokumentach aplikacyjnych. Każdy głos popierający budowę dróg w ramach powyższego projektu zwiększy szansę na jego realizację, dlatego… Czytaj więcej Ankieta poparcia dla projektu budowy dróg rowerowych
ikonki ludzi z dymkami do wypowiedzi, napis Młodzieżowa Rada Gminy
Zgodnie z Zarządzeniem nr 159/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 września br., 21 października 2020 r. odbędą się wybory do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las. Głosowanie odbędzie się w miejscach wskazanych przez dyrektorów szkół, którzy odpowiedzialni będą również za powołanie komisji wyborczych. Do… Czytaj więcej Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las
W dniu 22.09.2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie  ul. Szkolna 1, 62-001 Chludowo zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie” który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. “Prowadzenie działalności KGW w Chludowie”
Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego  w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą: „DRZWI DO TEATRU” W dniu 18.09.2020 r. Stowarzyszenie Artystyczne „TWÓRCZOŚĆ BEZ GRANIC” w Chludowie  ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo zwróciło się… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do oferty realizacji zadania pn. “Drzwi do teatru”
złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików
Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu informuje o drugiej edycji Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie ze szwajcarską Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle, która jednocześnie jest fundatorem nagród pieniężnych o łącznej wartości 22 tys. zł.
pies przewodnik stoi przy krawędzi basenu i nachyla się przyjaźnie w kierunku mężczyzny w pomarańczowym czepku, który znajduje się w basenie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem Konkursu jest… Czytaj więcej Ruszyła X edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”
Dwie osoby, siedzące na pufach rozmawiają z mężczyzną-konsultantem, który siedzi frontem do rozmówców holu CKiBP
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań. W dniu 29 września 2020 r. planowany jest dyżur konsultanta na terenie naszej Gminy. W godzinach 14.00 – 18.00, w świetlicy wiejskiej w Zielątkowie (znajdującej się przy… Czytaj więcej „Czyste powietrze” – konsultacje w Zielątkowie
zdjęcia przedstawia otwarty przejazd kolejowy na ul. Sucholeskiej, przez który przejeżdżają auta
AKTUALIZACJA z dnia 11.09.2020 r.: Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy PPU DROMO Sp. z o.o., która przygotowała projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdu, zamknięcie przejazdu nastąpi w innym terminie niż podany pierwotnie, tj. 14-28 września 2020 r. Zmiana terminu zamknięcia przejazdu kolejowego wiąże się z trwającymi utrudnieniami… Czytaj więcej Remont przejazdu kolejowego na ul. Sucholeskiej – AKTUALIZACJA