spotkanie przy okrągłym stole
13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy z ekspertami-mieszkańcami gminy w sprawie określenia zasad współdziałania w planowaniu i realizowaniu inwestycji publicznych. Głównym problemem, który omawiano na spotkaniu, było poprawienie standardów ochrony środowiska - zwłaszcza drzewostanu przy budowach i remontach gminnych. Wskazano także konieczność zwiększenia… Czytaj więcej Informacja wójta po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie zasad planowania inwestycji
KOMUNIKAT1 2 - Komunikat II w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Informuję, że 7 maja zakończył się pierwszy etap realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Obornicką w Suchym Lesie, polegający na wycince części drzew rosnących w pasie poszerzenia ul. Młodzieżowej. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Suchy Las na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2019 roku, zatwierdzającej projekt… Czytaj więcej Komunikat II w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści
Informujemy o uzupełniającym naborze wniosków do projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”, w zakresie kolektorów słonecznych. Wypełnione wnioski (ankieta, deklaracja, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, oświadczenie beneficjenta biorącego udział w projekcie) należy składać wyłącznie do dnia 03.05.2020 r.… Czytaj więcej Uzupełniający nabór wniosków do projektu OZE w zakresie kolektorów słonecznych
grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym
Informujemy, że od 9 marca 2020 r. istnieje możliwość przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Złotnikach przy ul. Kochanowskiego. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką Aquanet na odprowadzenie ścieków. Rozpoczynając zrzut ścieków należy wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”, w którym podaje się termin rozpoczęcia… Czytaj więcej Mieszkańcy ul. Kochanowskiego w Złotnikach mogą przyłączać się do kanalizacji sanitarnej
grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym
W związku z zakończeniem procedur odbiorowych Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Chludowie przy ulicy Nad Torem oraz w Zielątkowie przy ulicach: Sportowej, Zielonej, Moraczewskich, Wyrzykowskiej, Wichrowej, Pogodnej, Cyprysowej, Kasztanowej, Akacjowej, Dębowej, Sosnowej, Wierzbowej, Świerkowej, Lipowej. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji… Czytaj więcej Kolejni mieszkańcy Chludowa i Zielątkowa mogą podłączyć się do kanalizacji
grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym
W związku z zakończeniem procedur odbiorowych Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach przy ulicy Dworcowej w Chludowie oraz ulicach: Dworcowa, Daglezjowa, Szkolna, Leśna i Kręta w Zielątkowie. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką… Czytaj więcej Informacja o przyłączeniach do kanalizacji dla Chludowa i Zielątkowa
czerwony trójkąt z sylwetką pracującej z łopatą, w tle zbliżenie na kostkę brukową
W związku z realizacją inwestycji drogowej przez firmę ANMAK w Suchym Lesie w dniach 5-13.11.2019 r. zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Krętej z ul. Krańcową. Zamknięcie związane jest z budową wyniesionego skrzyżowania i będzie odpowiednio oznakowane poprzez znaki D4a oraz U21a. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj więcej Roboty drogowe na skrzyżowaniu Krańcowa/Kręta w Suchym Lesie