ul.. Perłowa 779x350 - Gmina dofinansuje budowę ronda w Suchym Lesie
Podczas wczorajszej sesji Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Perłowej w Suchym Lesie. Pomoc udzielona zostanie w formie dotacji celowej w wysokości 2,75 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa… Czytaj więcej Gmina dofinansuje budowę ronda w Suchym Lesie
widok z drona na Szkołę Podstawową nr 1 i boisko trawiaste w Suchym Lesie
11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął i ogłosił listę rankingową wniosków zgłoszonych w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). Na liście znalazł się wniosek złożony przez gminę Suchy Las na realizację zadania pn. „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym… Czytaj więcej Modernizacja bieżni lekkoatletycznej z szansą na dofinansowanie
czerwony trójkąt z sylwetką pracującej z łopatą, w tle zbliżenie na kostkę brukową
Informujemy, że od 10 marca 2021 r. będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu na ul. Szkółkarskiej. Zmiany wprowadzone zostały na czas wykonania kanalizacji deszczowej i polegają na zamknięciu ulicy Szkółkarskiej na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas… Czytaj więcej Zamknięcie fragmentu ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie
banknoty 100-złotowe leżące na stole, na nich położony jest zegarek na rękę
Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las. Wnioski (wg wzoru dostępnego poniżej lub na BIP Gminy Suchy Las)… Czytaj więcej Ruszył nabór wniosków o dotacje na remont zabytków w 2021 r.
inwestycje e1605260675380 433x350 - Objazdy na Szkółkarskiej
Wstępnie do 15 lutego odcinek ulicy Szkółkarskiej, od skrzyżowania z ul. Borówkową, pozostaje zamknięty dla ruchu pojazdów. Sytuacja ta związana jest z pracami polegającymi na budowie przyłączy do budynków wielorodzinnych. Na czas przeprowadzanych robót została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu.
Znak drogowy ostrzegawczy
Od jutra na ulicy Akacjowej w Suchym Lesie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stara Droga do wysokości placówki oświatowej – liceum, obowiązywać będzie obustronny zakaz postoju. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie. Zmiana ta została wprowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Trzy osoby jadące rowerem po drodze asfaltowej
W środę 30 września w Złotnikach Wsi odbyła się uroczysta inauguracja Sucholeskiego Roweru Gminnego. System ten został zrealizowany przez Gminę w ramach projektu unijnego, obejmującego budowę ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach. Od dziś można już z niego korzystać! Sucholeski Rower Gminny to 10… Czytaj więcej Weź rower i jedź – wystartował Sucholeski Rower Gminny
Na zdjęciu wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera i przedstawiciel wykonawcy inwestycji przy stole w urzedzie gminy podpisują umowę.
Kończymy ważną, bardzo trudną inwestycję Młodzieżowa / Obornicka. Płynnie przechodzimy do drugiej inwestycji, nie mniej istotnej z punktu widzenia komunikacyjnego, komfortu zamieszkiwania, bezpieczeństwa, pewnej estetyki w komunikacji. Jest to budowa ulicy Szkółkarskiej, co ważne dodatkowo z ciągiem pieszo-rowerowym na ulicy Stefańskiego, który połączy istniejącą ścieżkę od Szkółkarskiej do Poziomkowej z ul. Borówkową… Czytaj więcej Szkółkarska i Stefańskiego – rusza budowa
symbol roweru na kostce brukowej
Gmina Suchy Las będzie ubiegała się o pozyskanie unijnych środków finansowych na budowę dróg rowerowych przy ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety poparcia, której wyniki zostaną wykorzystane w dokumentach aplikacyjnych. Każdy głos popierający budowę dróg w ramach powyższego projektu zwiększy szansę na jego realizację, dlatego… Czytaj więcej Ankieta poparcia dla projektu budowy dróg rowerowych
Widok na budowaną drogę po środku której stoją dwie osoby (na pierwszym planie), w tyle pracownicy i sprzęt drogowy.
Uwaga! Przejścia nie ma. Ta informacja wkrótce będzie już nieaktualna. Gmina przejęła inicjatywę i zadanie (na mocy uzgodnień z Miastem Poznaniem i właścicielem gruntu). Dzięki temu powstaje bezpieczne dojście od ulicy Wałeckiej do przejścia przez tory kolejowe (po poznańskiej stronie). Realizacja tego dojścia to warunek Kolei, by otworzyć  przejście… Czytaj więcej Przejście przez tory zostanie otwarte!