grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym
Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej, położonych na nieruchomościach w: Golęczewie - ulice: Czereśniowa, Polna, Boczna, Kwiatowa, Modrakowa, Lipowa, Akacjowa, Jesionowa, Promienista, Strażacka, odc. ul. Dworcowej; Złotkowie - ul. Cedrowa, odc. ul. Rzepakowej i ul. Oliwkowa.
cegły z budowy i znak "roboty drogowe"
Informujemy, że w zakładce Samorząd gminny –> Plany inwestycyjne zamieszczone zostały koncepcje projektowe budowy dróg na osiedlu Jesionowym w Biedrusku. Zamieszczone koncepcje dotyczą budowy pełnej infrastruktury w ulicy Jesionowej, Borowikowej, Kurkowej, Podgrzybkowej, Truflowej, Maślakowej, Smardzowej, Rydzowej i Koźlakowej w Biedrusku. Do udostępnionych koncepcji można zgłaszać uwagi do 14.07.2020 r. Uwagi… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do koncepcji budowy dróg na osiedlu Jesionowym w Biedrusku
cegły z budowy i znak "roboty drogowe"
Informujemy, że w zakładce Samorząd gminny --> Plany inwestycyjne zamieszczone zostały koncepcje projektowe budowy dróg w obszarze Osiedle Suchy Las-Wschód. Zamieszczone koncepcje dotyczą budowy pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wodnej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej. Do udostępnionych… Czytaj więcej Możliwość składania uwag do koncepcji drogowych w obszarze Suchy Las-Wschód
cegły z budowy i znak "roboty drogowe"
W nawiązaniu do informacji wójta gminy Grzegorza Wojtery z dnia 13 maja 2020 roku przedstawiamy listę projektów zakończonych, przeznaczonych do realizacji oraz tych będących w trakcie opracowania. Inwestycje, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę (w załączeniu udostępniamy plany sytuacyjne poniższych zadań): Suchy Las… Czytaj więcej Drogowe plany inwestycyjne na najbliższe lata
spotkanie przy okrągłym stole
13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy z ekspertami-mieszkańcami gminy w sprawie określenia zasad współdziałania w planowaniu i realizowaniu inwestycji publicznych. Głównym problemem, który omawiano na spotkaniu, było poprawienie standardów ochrony środowiska - zwłaszcza drzewostanu przy budowach i remontach gminnych. Wskazano także konieczność zwiększenia… Czytaj więcej Informacja wójta po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie zasad planowania inwestycji
KOMUNIKAT1 2 - Komunikat II w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Informuję, że 7 maja zakończył się pierwszy etap realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Młodzieżowej z ul. Obornicką w Suchym Lesie, polegający na wycince części drzew rosnących w pasie poszerzenia ul. Młodzieżowej. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Suchy Las na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2019 roku, zatwierdzającej projekt… Czytaj więcej Komunikat II w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie
Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści
Informujemy o uzupełniającym naborze wniosków do projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”, w zakresie kolektorów słonecznych. Wypełnione wnioski (ankieta, deklaracja, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, oświadczenie beneficjenta biorącego udział w projekcie) należy składać wyłącznie do dnia 03.05.2020 r.… Czytaj więcej Uzupełniający nabór wniosków do projektu OZE w zakresie kolektorów słonecznych
grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym
Informujemy, że od 9 marca 2020 r. istnieje możliwość przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Złotnikach przy ul. Kochanowskiego. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką Aquanet na odprowadzenie ścieków. Rozpoczynając zrzut ścieków należy wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”, w którym podaje się termin rozpoczęcia… Czytaj więcej Mieszkańcy ul. Kochanowskiego w Złotnikach mogą przyłączać się do kanalizacji sanitarnej