flaga i godło na www 446x148 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Budowa ulicy Kwiatowej w Golęczewie

Całkowita wartość zadania: 2 742 162,79 zł

Dofinansowanie: 1 371 081,39 zł

Inwestycja zakłada budowę drogi gminnej i nowej konstrukcji nawierzchni, wyniesionego skrzyżowania, chodników, zjazdów indywidualnych, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego

flaga i godło na www 446x148 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie – Etap IIa

Całkowita wartość zadania: 2 463 623,34 zł

Dofinansowanie: 1 153 340,13 zł

Inwestycja obejmuje budowę dróg w rejonie ul. Diamentowej tj. ul. Rubinowa, ul. Szafirowa oraz ul. Perłowa. Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego w latach ubiegłych.

Prace uwzględniają m.in. budowę dróg, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zjazdów na posesję, terenów zielonych, chodników i umocnionego pobocza.

flaga i godło na www 446x148 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Leśna, gmina Suchy Las

Całkowita wartość zadania: 143 676,17 zł

Dofinansowanie: 114 940,94 zł

Inwestycja zakłada montaż urządzeń aktywnego przejścia dla pieszych (między innymi elementy odblaskowe, linie świetlne, detekcja pieszego) oraz doświetlenie przejścia . W ramach zadania zostanie też wyremontowana nawierzchnia asfaltowa przy przejściu dla pieszych.

flaga i godło na www 446x148 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Stara Droga, gmina Suchy Las

Całkowita wartość zadania: 143 268,68 zł

Dofinansowanie: 114 614,94 zł

Inwestycja zakłada montaż urządzeń aktywnego przejścia dla pieszych (między innymi elementy odblaskowe, linie świetlne, detekcja pieszego) oraz doświetlenie przejścia . W ramach zadania zostanie też wyremontowana nawierzchnia asfaltowa przy przejściu dla pieszych.

wydrukuj wydrukuj