Gmina Suchy Las, z 800-letnią tradycją, nowoczesna i rozwojowa, z klimatem sprzyjającym działalności małych i średnich przedsiębiorstw, ukierunkowanych na innowacyjność, rozwój nowych technologii i IT.

Gmina Suchy Las jest terenem niezwykle atrakcyjnym dla inwestorów, czego potwierdzeniem są, osiągane od lat, wysokie lokaty Gminy w rankingach dotyczących terenów przyjaznych dla biznesu.

Na potencjał Gminy składa się wiele czynników, m.in. położenie w odniesieniu do miasta Poznania, pokrycie terenu planami zagospodarowania przestrzennego czy też korzystna sieć połączeń drogowych i kolejowych. Takie uwarunkowania przyciągają przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i rozwijać działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy.

Dlaczego warto inwestować w Gminie Suchy Las? 

 • Położenie Gminy w aglomeracji poznańskiej – odległość z Suchego Lasu do centrum Poznania to jedyne 10 km
 • Bogata sieć połączeń drogowych i kolejowych – autostrada A2, droga krajowa S11, linia kolejowa relacji Poznań – Piła
 • Plany zagospodarowania przestrzennego – udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w 2017 r. wynosił 78,5%
 • Wykwalifikowana siła robocza – osoby kształcące się na uczelniach wyższych w Poznaniu stanowią cenną kadrę pracującą na rozwój przyszłych przedsiębiorstw
 • Inwestycje w infrastrukturę techniczną – teren Gminy Suchy Las wzbogacany jest o kolejne sieci kanalizacyjne, wodociągowe oraz drogi
 • Ulgi podatkowe – zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji – 2 lata podatkowe w przypadku inwestycji powyżej 2 mln zł netto oraz 4 lata w przypadku inwestycji powyżej 3,5 mln zł netto
 • Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego – wspiera aktywność gospodarczą firm działających na terenie Gminy Suchy Las
 • Wysokie pozycje Gminy w rankingach – w wielu rankingach dotyczących terenów przyjaznych dla biznesu Gmina Suchy Las osiąga czołowe lokaty, co potwierdza jej atrakcyjność i potencjał.

Charakter gminy

Gmina Suchy Las to gmina atrakcyjna pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Ze względu na bliskość Miasta Poznania, przeważa funkcja mieszkaniowa. Od kilku lat trwa intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego (zabudowa niska i zwarta) oraz bazy usług sportowo-rekreacyjnych. Gmina Suchy Las przyciąga mieszkańców panującym tu spokojem, dobrze rozwiniętą infrastrukturą i siecią placówek użyteczności publicznej. Działają tu liczne organizacje kulturalne i sportowe, oferując mieszkańcom bogatą ofertę spędzania czasu wolnego.
W gminie dominuje działalność gospodarcza o charakterze usługowym i usługowo-produkcyjnym w formie małych i średnich firm, głównie z sektora usług, w tym usług ponadlokalnych.

Położenie

Gmina Suchy Las położona jest w środkowo-zachodniej części Polski, w woj. wielkopolskim, w aglomeracji poznańskiej. W jej skład wchodzi 8 miejscowości – Biedrusko, Chludowo, Golęczewo, Jelonek, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki i Suchy Las – stolica gminy. Obejmuje obszar 11.601 ha, który zamieszkuje 16,5 tys. osób. 62,6% obszaru gminy zajmuje poligon wojskowy, głównie tereny leśne.
Sąsiadami Gminy są: od północy – Gmina Oborniki, od wschodu – Murowana Goślina oraz Czerwonak, od zachodu – Gmina Rokietnica, a od południa – Miasto Poznań.

Komunikacja

Suchy Las leży w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania – odległość między Suchym Lasem a centrum Poznania wynosi 10 km.

 • Warszawa – 321 km przez A2
 • Berlin – 290 km przez A2
 • Wrocław – 198 km przez DK5 i S5
 • Kraków – 472 km, DK5, S5 i A4
 • Gdańsk – 300 km, DK5 i A1
 • Łódź – 230 km przez A2

Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 11, łącząca Bytom z Kołobrzegiem. Na terenie Gminy, węzłem Złotkowo, rozpoczyna swój bieg obwodnica północno-zachodnia Poznania (S11) o długości 26 km, która prowadzi do autostrady A2 (Warszawa-Berlin).

Przez gminę przebiega również linia kolejowa nr 354 (Poznań-Piła). Do 2021 r. uruchomiona zostanie linia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która połączy zachodnią część gminy Suchy Las ze stacjami PKM w promieniu 50 km od Poznania (Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp. Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły).

W Poznaniu, w odległości 12 km od Suchego Lasu, znajduje się międzynarodowe lotnisko Ławica.

Potencjał gospodarczy

Położenie w aglomeracji poznańskiej, dostęp do wykwalifikowanych kadr, bliskość nowoczesnych instytucji z otoczenia biznesu wpływa na intensywny rozwój przedsiębiorczości o charakterze niekonfliktowym w formie małych i średnich przedsiębiorstw. Tereny gminne sprzyjają działalności usługowo-produkcyjnej i usługowo-handlowej, charakteryzującej się wysoką techniką i postępem technologicznym, pod warunkiem zachowania niekolizyjności względem środowiska.
Obecnie w gminie przeważają przedsiębiorstwa z branży: budowlanej, ogrodniczej i rolniczej, zakłady produkcyjne: poligraficzne, odzieżowe, meblowe, jak również salony samochodowe.

Największe firmy:
Apart Sp. z o. o. – liderem branży jubilerskiej w Polsce
Kuhn – produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych
Grupa Nickel – podstawowe obszary działań grupy koncentrują się wokół branży budowlanej, deweloperskiej ale także w coraz większym zakresie wokół inwestowania we wschodzące biznesy o dużym potencjale.
Grupa Atrem – działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką.
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o. – wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań w branży maszyn budowlanych.
Drogbet Sp. z o.o. – kompleksowa realizacja inwestycji drogowych
BOWA-electronic GmbH & Co. KG – innowacyjne wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego
BOWA International Sp. z o.o. Sp. k. – Specjalistyczny dostawca kompletnych systemów chirurgicznych opartych na energii

Na terenie gminy działa Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego (LARG), mająca na celu inspirowanie i wspieranie aktywności gospodarczej firm działających na terenie gminy Suchy Las. LARG prowadzi działania konsolidacyjne wobec środowisk przedsiębiorców, ich promocje, intensywne wspieranie finansowe oraz pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez udzielanie mikropożyczek. Ważnym elementem aktywności Agencji jest również pomoc przedsiębiorcom przy uzyskaniu dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

W Złotnikach k. Suchego Lasu mieści się niepubliczny park technologiczny YouNick, ukierunkowany na nowoczesne technologie, miejsce rozwoju dla innowacyjnych ludzi, pomysłów i biznesów.

Gmina na bieżąco prowadzi działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. Opracowywane są kierunki i plany zagospodarowania przestrzennego, jak również wyodrębnianie terenów pod inwestycje, zarówno gminnych, jak i prywatnych.

wydrukuj wydrukuj