Elisabeth Martinez

Elisabeth Martinez 456x350 - Honorowi obywatele

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzień doby La Pologne” z Cherrueix otrzymała honorowe obywatelstwo Gminy Suchy Las 27 października 2005 r. (Uchwała nr XLIV/371/2005 Rady Gminy Suchy Las) w uznaniu zasług oraz osobistego zaangażowania w budowaniu więzi pomiędzy mieszkańcami gminy Suchy Las oraz gmin z Regionu Bretanii.

Ojciec Marian Żelazek SVD

o. Marian Żelazek 523x350 - Honorowi obywatele

Misjonarz Zgromadzenia Bożego Domu Misyjnego w Chludowie otrzymał honorowe obywatelstwo Gminy Suchy Las 21 września 2006 r. (Uchwała nr LVII/498/2006 Rady Gminy Suchy Las). Swoim życiem dał przykład do naśladowania. Działał na misji w Puri w Indiach przez ponad pięćdziesiąt lat, gdzie poświęcił się służbie ludziom chorym na trąd.

Arpad Bogya

Arpad Bogya 520x350 - Honorowi obywatele

Burmistrz Gminy Isernhagen otrzymał honorowe obywatelstwo Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 r. (Uchwała nr XXXIV/306/2009 Rady Gminy Suchy Las) za zasługi w urzeczywistnianiu idei integracji europejskiej, poprzez osobiste zaangażowanie i owocną współpracę przy realizacji zapisów umowy partnerskiej gmin Suchy Las i Isernhagen.

Klaus-Dieter Mukrasch

Klaus Dieter Mukrasch 517x350 - Honorowi obywatele

Otrzymał honorowe obywatelstwo Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 r. (Uchwała nr XXXIV/307/2009 Rady Gminy Suchy Las) za zasługi w budowaniu więzi pomiędzy gminami Suchy Las oraz Isernhagen. Jako Burmistrz Isernhagen przyczynił się do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminami i zapoczątkowania aktywnej współpracy polsko-niemieckiej.   

wydrukuj wydrukuj