Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
ul. Szkolna 13, pokój nr 10
Karina Chodorska
tel. 61 8926 284

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
ul. Szkolna 13, pokój nr 109

Więcej formularzy z zakresu gospodarką nieruchomościami znajduje się na stronie BIP.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Szkolna 13, pokój nr 1, 6
Stanowisko ds. zieleni i rolnictwa
Anna Stachowiak
tel. 61 8926 283

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie jest dodanie w art. 83b możliwości złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej

Informujemy, że nadal również obowiązuje papierowa wersja wniosku.

wydrukuj wydrukuj