- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Wnioski i formularze

Gospodarka odpadami

Informacja przestrzenna i architektura

Referat Informacji Przestrzennej i Architektury
ul. Szkolna 13, pokój nr A16
tel. 61 8926 517

Więcej formularzy z zakresu informacji przestrzennej znajduje się na stronie BIP [24]. [20]

Nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Szkolna 13, pokój nr 115, 116

Więcej formularzy z zakresu gospodarką nieruchomościami znajduje się na stronie BIP. [43]

Podatki

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Szkolna 13, pokój nr 1, 6
Wycinka drzew i krzewów